ŠkolaDomov seniorů (foto: M.Měšťan)Černík (foto: O.Vokál)Skramouš

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Sloupek starosty


Vážení občané,

letní sezona je v plném proudu, což pro každého znamená něco jiného. Dětičky si užívají prázdniny, mnozí dospělí dovolené, živnostníci působící na poli cestovního ruchu kmitají na plné obrátky a vedení města i mnoha okolních obcí utrácí peníze z obecních rozpočtů na různých stavebních akcích. Jako téměř každý rok máme staveb rozjetých hodně. Probíhá první etapa rekonstrukce hasičské zbrojnice, rekonstrukce školní tělocvičny, začala výměna střešní krytiny na tzv. „staré škole“, opravujeme oplocení hřbitova na Hradsku. Hlavní stavby jsou však jiné – výstavba kanalizace v Sedlci a rekonstrukce průtahu Mělnickou ulicí, u těch se zastavím podrobněji.

Kanalizace v Sedlci

Tato vpravdě historická stavba v hodnotě přes 30 mil. Kč pomalu spěje ke konci. Akce byla a je nesmírně náročná zejména kvůli výskytu nečekaně tvrdého pískovce v některých částech obce (zpomalení a prodražení) a také kvůli nedostatku prostoru v některých ulicích a kvůli častým změnám v projektu, které v průběhu stavby nastaly z různých důvodů. Zvýšení ceny bude také proto, že jsme se rozhodli pro větší rozsah obnovy povrchů komunikací a větší rozsah asfaltových ploch oproti levnějšímu penetrovanému makadamu. Páteřní komunikace obcí bude mít (částečně již má) asfaltový kryt, boční ulice budou z penetrace. Pro připojované nemovitostí jsme také zakoupili a věnovali revizní šachty a čerpací jímky. Připojování samotné bude možné až od září poté, co bude celý systém zkoulaudován a vyzkoušen. Poté bude třeba pro každý dům uzavřít smlouvu s provozovatelem (Středočeské vodárny), kde budou sděleny podmínky připojení. Pro tlakové přípojky je to složitější, neboť bude třeba mít revizi eletropřípojky a poté usazenou čerpací jímku zapojí a vyzkouší a vydá protokol odborná dodavatelská firma. Na základě protokolu pak bude možno uzavřít smlouvu s provozovatelem. Vždy však platí, že do přípojek nesmí být zaústěny dešťové vody!

Toto bude následně provozovatelem kontrolováno a jsou možné značné sankce. Svody z domů můžete svést do akumulačních nádrží na zálivku, případně na povrch komunikací.

Rekonstrukce průtahu II/273

Stejně jako u kanalizace platí, že projekt se připravoval mnoho let a vyžadoval velké nasazení, než se dostal k realizaci. Stavba samozřejmě přinese plno komplikací v dopravě a i jiné obtíže, ale věřím, že se nám (společně s krajem) ji podaří zdárně dokončit a že budeme mít zase kus města krásnější a obnovený, včetně všech sítí. Po dokončení (snad do konce roku) budou téměř všechny páteřní komunikace ve městě v pořádku a příští samospráva by se mohla zaměřit na boční ulice a také tlačit kraj k rekonstrukci zbývajících úseků silnic II. tříd ve městě, tedy ulici Romanovskou a Hradčanskou. Současná první etapa v oblasti skládky a pumpy potrvá asi měsíc, poté tato nepříjemná uzavírka zmizí, stavba se posune níže ke křižovatce se Zahradní (II. etapa) a bude se jezdit Stráneckou a Jateckou. Totéž bude ve III. etapě, kdy se bude stavět od Zahradní dolů až ke křižovatce s Masarykovou. I toto dílo má hodnotu přes 30 mil. Kč a financování je rozloženo v podstatě na poloviny mezi město a kraj. K zajištění financování této stavby si město sjedná úvěr cca na 2 roky ve výši 10 mil. Kč za velmi výhodných podmínek.

Volby

Léto uteče jako voda, přijde podzim a opět volby, tentokrát komunální. Uvidíme, jaké nám volební strany nabídnou osobnosti, neboť se zdá, že vůle spravovat věci veřejné neustále klesá. Doufám, že voliči vyberou zodpovědně nové vedení města i okolních obcí, že se bude jednat o lidi s přehledem (minimálně ekonomickým) a zkušenostmi s řízením alespoň malé firmy nebo instituce, neboť město a jeho čtyři zřízené organizace již představují poměrně velký podnik.

S přáním pěkného léta

Martin Mach, starosta Mšena