Evangelický kostelOlešnoRájpamětní deska - revitalizace centra, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 01 ze dne 14.11.2018


Usnesení
ze schůze RM č. 1 konané dne 14.11.2018

Usnesení č. 1/1/2018
RM projednala a doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu města Mšena na r. 2018.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno.

Usnesení č. 2/1/2018
RM projednala předložený návrh rozpočtu JSDH Mšeno na rok 2019. RM doporučuje ZM schválit v rámci rozpočtu města na rok 2019 výdaje ve výši 600 000 Kč.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno.

Usnesení č. 3/1/2018

RM schvaluje řešit havarijní stav starých kanalizačních přípojek v ulici Mělnické vybudováním nového připojení na náklady města a požadovat úhradu materiálu od majitelů připojených nemovitostí.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno.

Usnesení č. 4/1/2018
RM schvaluje zveřejnit záměr pachtu pozemku p. č. 1667 v k. ú. Olešno ve vlastnictví města, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 6213 m2, za účelem zemědělské činnosti.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno.

Usnesení č. 5/1/2018
RM schvaluje zveřejnit záměr pachtu pozemku p. č. 1596 v k. ú. Olešno ve vlastnictví města, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 4202 m2, za účelem zemědělské činnosti.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno.

Usnesení č. 6/1/2018
Rada města schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Mšenem a I. D. na byt na radnici ve Mšeně, nám. Míru č.p. 1, která bude uzavřena na dobu určitou od 01.12.2018 do 30.11.2019 za podmínek předchozínájemní smlouvy, včetně inflační doložky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno.

Usnesení č. 7/1/2018
RM schvaluje výpověď paní L. M. z nájemní smlouvy na nebytové prostory v č. p. 400 v ulici Boleslavské dohodou ke dni 31.12.2018.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno.

Usnesení č. 8/1/2018
RM ke své činnosti zřizuje tyto komise :
- komisi pro školství a kulturu
- pracovní skupinu pro regeneraci památkové zóny
- komisi MA21
a ukládá členům RM připravit obsazení a statut výše uvedených komisí.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno.

Usnesení č. 9/1/2018

RM schvaluje jednací řády těchto komisí rady města:
- komise pro školství a kulturu
- pracovní skupiny pro regeneraci památkové zóny
- komise MA21.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno.

Usnesení č. 10/1/2018
RM určuje politika zodpovědného za MA21 pana starostu Ing. Martina Macha.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno.

Usnesení č. 11/1/2018
RM jmenuje nové členy Pracovní skupiny pro regeneraci památkové zóny:
předsedu pana Ing. Martina Macha (starostu),
místopředsedu pana Jiřího Guttenberga ml. (místostarostu)
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno.

Usnesení č. 12/1/2018

RM svěřuje do gesce radní Mgr. Hany Nečasové oblasti školství, kultury a sportu.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno.

Usnesení č. 13/1/2018
RM v souladu s § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tyto zastupitele, kteří mohou užívat státní znak při obřadech (např. svatby, vítání občánků apod.): paní Mgr. Hanu Nečasovou.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno.