OlešnoOlešnoMěstské lázně - koupalištěMasarykova škola ve Mšeně

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 92 ze dne 31.10.2018


Usnesení
ze schůze RM č. 92 konané dne 31.10.2018

Usnesení č. 1/92/2018
RM schvaluje cenovou nabídku firmy SERVIS-ISA na Projektovou dokumentaci pro společné povolení stavby „Vodovod a tlaková kanalizace Mšeno - Na Čihadle“ a Projektovou dokumentaci pro územní souhlas vodovodních a kanalizačních přípojek za cenu 189 300 Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/92/2018
RM schvaluje prodloužení termínu dokončení stavby „II/273 Mšeno, průtah“
do 31.12.2018 z důvodu nutnosti provedení zlepšení aktivní zóny, kvůli probíhajícímu archeologickému průzkumu a nutnosti likvidace a sanace podzemní části staré ČSPHM.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/92/2018
RM projednalaNávrh rozpočtu na rok 2019 Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace
RM projednala Rozpočtový výhled Základní školy Mšeno, p. o. na roky 2020 a 2021.
RM doporučuje pořídit troubu do kuchyně z FRM a o příslušnou částku snížit příspěvek od zřizovatele na 1 600 tis. Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/92/2018
RM projednala Návrh rozpočtu na rok 2019 Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace.
RM projednala Rozpočtový výhled Mateřské školy Mšeno, p. o. na roky 2020 a 2021.
RM k předloženým materiálům nemá připomínky.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/92/2018
RM projednala Návrh rozpočtu na rok 2019 Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace.
RM projednala Rozpočtový výhled Základní umělecké školy Mšeno, p. o. na roky 2020 a 2021.
RM k předloženým materiálům nemá připomínky.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/92/2018
RM projednala Návrh rozpočtu na rok 2019 Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace RM projednala Rozpočtový výhled rozpočtu Domova seniorů Mšeno, p. o. na roky 2020 a 2021. K předloženým materiálu nemá připomínky.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/92/2018

RM projednala a schvaluje Odpisový plán Domova seniorů Mšeno, p. o. na rok 2019.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/92/2018
RM projednala předložený návrh rozpočtu Městských lesů - odbor organizačně správní MěÚ Mšeno na rok 2019. RM k předloženému návrhu nemá námitek a doporučuje ZM návrh schválit v rámci rozpočtu města na rok 2019.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/92/2018
RM schvaluje pacht pozemku a uzavření nájemní (pachtovní) smlouvy na pozemek
ve vlastnictví města p. č. 1608 o výměře 5378 m2, trvalý travní porost, v k. ú. Olešno panu J. H. za účelem sekání píce a pasení.
Doba trvání smlouvy čtyři roky, roční nájemné 1300 Kč vč. daně v zákonné výši.
Zveřejnění záměru bylo schváleno RM dne 03.10.2018, číslo usnesení 11/90/2018.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se (radní J.G. nehlasoval)
Schváleno.

Usnesení č. 10/92/2018
RM schvaluje společnosti WiLma Film s. r. o. natáčení filmu „The Wall“ v prostoru před skládkou ve Mšeně dne 9.11.2018 za 10.000 Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.