pamětní deska - revitalizace centra, foto: Petra NejedláHra světelBezdězy z Vrátenské hory (foto: J.Trevisan)Olešno

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 91 ze dne 17.10.2018


Usnesení
ze schůze RM č. 91 konané dne 17.10.2018

Usnesení č. 1/91/2018
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu města Mšena na r. 2018.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/91/2018
RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo sektorové veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Splašková a dešťová kanalizace obce Sedlec u Mšena“, kterým se upravuje konečná cena díla za investora město Mšeno na cenu 18.183.385 Kč.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/91/2018
RM schvaluje, aby nemovitosti v ulici Mělnické napojené na staré kanalizační vpustě dešťové vody byly nově napojeny na stávající provozovanou kanalizační síť. Kanalizační přípojky nejprve uhradí město, po majitelích nemovitostí bude požadovat úhradu ve výši skutečných nákladů.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/91/2018
RM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 87.850,40 Kč za pronájem místa pro operátora Vodafone do rezervního fondu ZŠ Mšeno, p. o..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/91/2018
RM schvaluje na základě žádosti odměnu ředitelce DSM, příspěvkové organizace
Mgr. et Bc. Blance Dvorščíkové, MBA za období II. a III. čtvrtletí roku 2018 v souladu s předloženým plněním „Kritérií hodnocení ředitelů neškolních příspěvkových organizací města“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/91/2018
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 4.000 Kč Jednotě Československé obce legionářské Mělník na pokrytí nákladů na vydání knihy o legionářích narozených v okrese Mělník, resp. ve Mšeně.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.