OlešnoČerník (foto: O.Vokál)Kostel sv. Martina ve Mšeně, foto: Petra NejedláMěstské lázně po sezóně

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 89 ze dne 12.09.2018


Usnesení
ze schůze RM č. 89 konané dne 12.09.2018

Usnesení č. 1/89/2018
RM souhlasí s přímým zadáním zakázky malého rozsahu „Polní cesta DC 42 – Brusné p. p. č. 1774 v k. ú. Olešno“ o délce 115 m pro zajištění přístupu ke 3, v současnosti obtížně přístupným, nemovitostem.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/89/2018
RM schvaluje výjimku z počtu žáků Základní škole Mšeno, p. o.,
dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve znění pozdějších předpisů,
ve školním roce 2018/2019 pro VIII. třídu. Počet žáků nyní ve třídě je stanoven na 33 žáků.
Toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/89/2018
RM schvaluje ZŠ Mšeno, p. o. uvolnění finančních prostředků (cca 127.000 Kč) z rezervního fondu školy na nákup nové elektrické smažící výklopné pánve.
RM schvaluje k vyřazení el. smažící pánev PT-11-4,5kw, r. v. 1968.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/89/2018
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč sl. A. H. na sportovní činnost a reprezentaci na MS v mažoretkovém sportu v Jihoafrické republice – Kapském městě ve dnech 20.9. - 22.9.2018.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/89/2018
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Mšenem
a E. B., kde předmětem smlouvy je stavba kabelového rozvodu nízkého napětí ve výkopovém loži (zřízení elektrické přípojky k rekreačnímu objektu – chatě) na pozemku p. č. 3378 v k. ú. Mšeno,ve vlastnictví města, v rozsahu vymezeným v geometrickém plánu č. 984-2893/2018, schváleného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj KP Mělník dne 07.08.2018 pod č. PGP – 1159/2018-206,ve prospěch pozemku p. č. 1152v k. ú. Mšeno, za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč. K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/89/2018
RM schvaluje nový „Ceník pěstebních prací na lesním majetku města Mšena“
a nový „Ceník těžebních prací na lesním majetku města Mšena“ s platností od 13.09.2018.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.