SedlecKostel sv. Martina ve Mšeně, foto: Petra NejedláNáměstí Míru panoramatickyKostel sv. Martina - Masarykova ulice

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Sokol Nebužely


Historie a současnost sokolů v Nebuželích

   Tělocvičná jednota SOKOL v Nebuželích má dlouhou tradici. Počátky Sokola v Nebuželích velmi hezky popisuje pan Ctirad Růžička v knize Velký Újezd a mšenský region. O založení sokolské jednoty v Nebuželích se poprvé uvažovalo již v roce 1897, ale až 10. ledna 1904 se konala ustavující valná hromada a schválily stanovy. Nebuželští Sokolové byli již před 1. světovou válkou velmi aktivní. Scházeli se při pravidelných cvičeních, byli pořadateli kulturních akcí v obci, založili knihovnu a roku 1905 zřídili Stavební fond pro postavení tělocvičny. Jen pozvolna získávali do tohoto fondu prostředky. Obrat nastal až v roce 1912 při příležitosti 50. výročí založení Sokola v Čechách. Úmysl postavit sokolovnu tehdy podpořila obec a také řada sympatizantů z Nebužel a okolních vesnic, ze Mšena, z Mělníka, ale i odjinud. K největším dárcům patřil pan Otakar Huněk z Nebužel, který daroval parcelu a půjčil povozy. Obec darovala stavební dříví, cihelna pana Krouského z Katusic cihly atd. Existuje dlouhý seznam dárců, kteří poskytli peníze, materiální pomoc i svou práci. Nebuželská sokolovna se začala stavět 15. února a již 15. listopadu 1912 byla slavnostně otevřena. Byla první stavbou tohoto druhu v širokém okolí.
   Provoz v meziválečných a potom v letech válečných a poválečných není bohužel dobře zdokumentován. Máme až informace o přestavbě v roce 1961, která byla velkého rozsahu, účastnili se ji místní občané a odpracovali neuvěřitelné množství brigádnických hodin. Tuto akci máme zdokumentovánu ve fotografiích díky panu Miroslavu Šestákovi, který byl jedním z hlavních organizátorů této akce. V letech šedesátých se činnost sokolská zastavila a sportovní aktivity přebrala Tělovýchovná jednota - oddíl kopané. K znovuobnovení činnosti Tělocvičné jednoty SOKOL v Nebuželích došlo 29. 5. 2002 především zásluhou bratra starosty Ing. Bohuslava Bubníka a sestry Bubníkové z Mělníka. Místním sokolům pomohli s obnovením činnosti a jsou jim nápomocni radou a pomocí.
   Starostkou jednoty je Ing. Petra Jáchymstálová, jednatelem Jiří Podráský, hospodářkou Mgr. Jiřina Matoušková a náčelnicí Věra Podráská. Sokolům se podařilo realizovat úpravu víceúčelového hřiště s asfaltovým povrchem. Prostředky na úpravu hřiště získali především z grantu Středočeského kraje ve výši 170.000,-- Kč, z prostředků obce ve výši 40.000,-- Kč a nemalou měrou se podíleli i členové a příznivci Sokola. Záměrem do budoucna je oživit dění v areálu sokolovny, opravit budovu a její vybavení, aby bylo kde nejen sportovat, ale i scházet se při kulturních a společenských akcích.