OlešnoPohled na Mšeno od severuVojtěchovNáměstí Míru v noci

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 87 ze dne 15.08.2018


Usnesení
ze schůze RM č. 87 konané dne 15.08.2018

Usnesení č. 1/87/2018
RM schvaluje cenovou nabídku firmy MAJO ARCHITEKTI - Ing. arch. Martin Poláček
na provedení „Územní studie Mšeno – lokalita Zahradní ulice“ za cenu 90.000,- Kč.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/87/2018
RM revokuje své usnesení č. 8/86/2018 ze dne 25.07.2018 a
RM schvaluje zveřejnit záměr přímého prodeje zaplocených částí pozemku v majetku města p. č. 518 v k. ú. Olešno majitelům pozemků p. č. 512/1 (cca 40 m2) a p. č. 512/2 (cca 37 m2) v k. ú. Olešno, dle oddělovacího GP, který bude pořízen na náklady kupujících.
RM doporučuje ZM přímý prodej zaplocených částí pozemku v majetku města p. č. 518/1 v k. ú. Olešno majitelům pozemků p. č. 512/1 a p. č. 512/2 v k. ú. Olešno.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/87/2018
RM neschvaluje žádost firmy LUMA MB, z.s. o finanční dar.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/87/2018
RM schvaluje pronájem bytu a smlouvu o pronájmu bytu č. 2 v domě č. p. 9 ve Mšeně - Romanově (byt 4 + 1, kuchyň 16,19m2, pokoj 13,06 m2, pokoj 13,98 m2, pokoj 15,41 m2,pokoj 16,83 m2, předsíň, koupelna, WC + sklep a kolna, celková podlahová plocha včetně příslušenství činí 104,84 m2) panu P. P. a paní T. T. za cenu 70 Kč/m2, tj. celkem 7.339 Kč měsíčně.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na 12 měsíců, s inflační doložkou.
Zveřejnění záměru bylo schváleno Radou města Mšena dne 20.06.2018, číslo usnesení 12/84/2018.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/87/2018
RM schvaluje pronájem části zahrádky p. č. 1570/2 o výměře 376 m2 ve vlastnictví města
v k. ú. Mšeno, panu P. P. a paní T. T.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to po dobu trvání nájmu bytu č. 2
v domě č. p. 9 ve Mšeně - Romanově.
Cenu za nájem části zahrádky RM stanovuje na 1.128,- Kč ročně.
Zveřejnění záměru bylo schváleno Radou města Mšena dne 20.06.2018, číslo usnesení 13/84/2018.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/87/2018
RM revokuje své usnesení č. 12/86/2018 ze dne 25.07.2018 a
RM schvaluje pronájem koupaliště za účelem svatební oslavy dne 28. září 2018, po projednání s provozovatelem/nájemcem restaurace a za podmínky dodržování nočního klidu, dodržování provozní doby restaurace, úklidu po skončení akce.
Cena pronájmu 5.000 Kč + DPH.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/87/2018
RM schvaluje bezplatné zveřejnění kandidátní listiny a volebního programu
pro každou zaregistrovanou volební stranu, subjekt, kandidátku ve Mšeně v rozsahu
1 x A4 formát pro komunální volby v roce 2018 v měsíčníku „Mšensko“.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.