OlešnoOlešnoSkalní útvar Pokličkyvzor dlažby na náměstí Míru, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 85 ze dne 11.07.2018


Usnesení
ze schůze RM č. 85 konané dne 11.07.2018

Usnesení č. 1/85/2018
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města Mšena na r. 2018.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/85/2018

RM schvaluje navýšení pokladního limitu u hlavní činnosti na 80.000,- Kč.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/85/2018
RM projednala a bere na vědomí „Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů) za období 01.2018 – 06.2018“ Mateřské školy Mšeno, p.o..
RM projednala a bere na vědomí „Rozvahu příspěvkové organizace – MŠ Mšeno, p. o.“ sestavenou k 30.06.2018.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/85/2018
RM schvaluje žádost ZO ČSCH Mšeno o povolení svodu drobného zvířectva v počtu 200 ks králíků, 160 ks drůbeže, 100 ks holubů a menšího množství exotického ptactva při pořádání 21. místní výstavy v areálu ZO ČSCH v Jezerní ulici ve dnech 19. - 21. července 2018. Veterinární dozor zajišťuje MVDr. Hrdlička. Odpovědná osoba Jiří Povejšil, jednatel ZO ČSCH Mšeno.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/85/2018
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt v budově ZŠ Mšeno, Boleslavská 360 s nájemcem panem Z. D. dohodou ke dni 31.07.2018. Nájem se ukončuje dohodou na základě výpovědi, kterou podal p. Z. D. dne 10.07.2018.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/85/2018
RM schvaluje žádost pana Z. D. o finanční vypořádání za technické zhodnocení bytu v budově ZŠ Mšeno, RM schvaluje proplacení částky ve výši 50.000 Kč.
Rekonstrukce bytu dle předložených dokumentů dosahovala výši 300.000 Kč.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/85/2018
RM schvaluje přidělení služebního bytu v budově ZŠ Mšeno paní P. P. z důvodu nástupu na místo učitelky v ZŠ Mšeno. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu neurčitou od 01.08.2018. Nájemní smlouva bude ukončena ukončením pracovního poměru nájemkyně v ZŠ Mšeno.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/85/2018
RM schvaluje na základě žádosti Enduro klubu Mšeno v AČR při pořádání Mezinárodního mistrovství ČR motocyklových závodů Enduro ve dnech 8.9. a 9. 9. 2018 průjezd po pozemcích města v katastrech Mšeno a Skramouš dle přiloženého popisu trasy.
Pozemky budou uvedeny po závodě do původního stavu a předány do jednoho měsíce po závodě určeným zaměstnancům města.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/85/2018
RM povoluje natáčení filmu Askeladen a parkování filmové techniky společnosti Film Makers s.r.o. v termínu 27.07.2018 (samotné natáčení bude trvat cca 4 hod.) na pozemcích města dle situačního nákresu v k. ú. Mšeno v areálu parkoviště Pokličky a v blízkosti Pokliček za finanční částku ve výši 10.000 Kč za dobu natáčení.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/85/2018

RM bere na vědomí „Zápis KHS SK o kontrole restaurace na koupališti“ a schvaluje nákup nové kuchyňské linky. Stávající kuchyňská linka nevyhovuje požadavku KHS SK.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.