Radnice v ziměOlešnoNáměstí Míru s radnicí a kostelem sv. Martina, foto: Petra NejedláNáměstí Míru panoramaticky

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Vyhláška města Mšena č. 1/2018


 

MĚSTO MŠENO
náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Obecně závazná vyhláška města Mšena č. 1/2018 o nočním klidu,
kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší.


Zastupitelstvo města Mšena schvaluje a vydává dne 11.06.2018 v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ust. § 5 odst. 6) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší.

Čl. 2
Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny ranní1.

Čl. 3

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší:

 1. Doba nočního klidu se vymezuje od 02:00 hodin do 06:00 hodin, a to v následujících případech:

  a) v noci z 31. prosince na 1. ledna
  b) v noci z 30. dubna na 1. května - „Pálení čarodějnic“ u Jezera
  c) v noci z 21. července na 22. července 2018 z důvodu konání akce
      „Tancovačka s Brutusem aneb pravá bigbítová kapela“
  d) v době konání z noci na den tradičních jednodenních akcí:
    - „Plovárna“ - třetí nebo čtvrtá sobota v měsíci červnu
    - „Poslední koupání“ - první nebo druhá sobota v měsíci září

 1. Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1), písm. d tohoto článku bude zveřejněna městským úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

Čl. 4

Zrušovací a závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Mšena č. 2/2017 o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována,ze dne 12.06.2017.

 2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti, z důvodu obecného zájmu, dnem jejího vyhlášení.

                       Karel Píč, v. r.                                     Ing. Martin Mach, v. r.
                         místostarosta                                                starosta  Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.06.2018
  Současně zveřejněno na elektronické úřední desce Městského úřadu Mšeno.
  Sejmuto z úřední desky dne:


1 § 5 odst. 6) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích