Interiér kostela sv. MartinaRájvzor dlažby na náměstí Míru, foto: Petra NejedláSkalní útvar Žába, pod romanovskou hájovnou

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 83 ze dne 30.05.2018


Usnesení ze schůze
RM č. 83 konané dne 30
.05.2018

Usnesení č. 1/83/2018
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města Mšena na r. 2018.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/83/2018
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „II/273 Mšeno, průtah“,
druh veřejné zakázky – stavební práce, kompletní rekonstrukce části silnice II. třídy č. 273 průtahu městem Mšeno, firmu SaM silnice a mosty, a. s., IČO 25018094 za celkovou cenu 29.510.262,91 Kč bez DPH, tj. 35.707.418,12 včetně DPH. Akce je spolufinancována Středočeským krajem a městem Mšenem. RM pověřuje starostu Mšena podpisem smlouvy o dílo a zajištěním financování akce.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/83/2018
RM uděluje "Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace s přijetím dotace a uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu pro tematické zadání "Sociální oblast"“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/83/2018
RM schvaluje na základě žádosti odměnu ředitelce Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace za období leden - červen 2018 v souladu s předloženým plněním „Kritérií hodnocení ředitelů neškolních příspěvkových organizací města“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/83/2018
RM schvaluje Provozní řád veřejného koupaliště Mšeno a Návštěvní řád veřejného koupaliště Mšeno.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/83/2018
RM schvaluje finanční dar ve výši vybraného vstupného na koupališti ve Mšeně dne 02.06.2018 ve prospěch humanitární sbírky „Skutky naděje“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.