OlešnoOlešnoOlešnoŠkola

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Na řadu přichází Mělnická ulice


říká starosta Martin Mach v rozhovoru o další etapě rekonstrukce komunikací

Mšeno – Další etapa rekonstrukce místních komunikací v našem městě pokročí v letošním roce do Mělnické ulice. Nejen o této časově velmi náročné akci jsem hovořil se starostou Mšena Ing. Martinem Machem.

Rekonstrukcí Mělnické ulice vlastně začíná další etapa řešení celkové koncepce průtahu Mšenem. Nicméně městu se podařilo jaksi „nad plán“ opravit řadu dalších silnic ve městě...
Před lety jsme si řekli, že nejdřív je potřeba opravit hlavní tahy, tedy všechny krajské vozovky druhých tříd a teprve poté návazné místní komunikace. Tedy až na výjimky, které se vyskytly v souvislosti s možností čerpání dotací, např. v okolí základní školy nebo v Jezerní ulici. Byly to situace, které se musely řešit rychle, kdy bylo přáno těm, kteří měli předem připravené projekty. V našem případě to byla léta příprav s vypořádáním pozemků, což se nám nyní podařilo zúročit.

Letos tedy přijde pokračování průtahu Mšenem v Mělnické ulici, že?
Samotný průtah je krajský, přilehlé komunikace (bývalé Václavské náměstí, chodníky, osvětlení, lavičky a další mobiliář, rozjezdy do bočních ulic, zeleň, parkovací stání u hřbitova) jsou investicí města. S tím souvisí i např. opravy opěrných zdí.

Je už stanovený časový harmonogram celé rekonstrukce?
Ano, ale zatím pouze v pracovní podobě, protože dosud není podepsána smlouva se zhotovitelskou firmou. Běží výběrové řízení, do kterého je přihlášeno několik firem. To oceňuji, protože v současnosti stát do dopravních staveb mohutně investuje, takže firem s volnou kapacitou příliš není. V předběžném harmonogramu by se mělo začít na přelomu června a července a pokud možno to do zimy stihnout. Ovšem netušíme, co archeologové a počasí.

Máte už představu o zvoleném postupu prací?
Rekonstrukce bude rozdělena do tří etap. Nejsložitější bude podle mého názoru hned ta první, kdy se uzavře silnice před mšenskou benzínkou. V uvažovaném řešení bude objížďka pro lehkou dopravu (bohužel včetně autobusů) vedena přes Choroušky. Jediné štěstí je to, že termín rekonstrukce se posunul až do prázdnin, takže odpadne celá řada školních spojů. Nákladní doprava bude odkloněna již v okresních městech tak, aby se Mšensku úplně vyhnula.

Zajímalo by mne, proč je třeba v první etapě odklánět i autobusy?
Jde o to, že vlastní rekonstrukce začne, jak jsem už předeslal, ještě před čerpací stanicí, tedy v místě, kde je nyní umístěna cedule při vjezdu do Mšena. První etapa by měla jít poměrně rychle (měsíc), protože se bude postupovat metodou recyklace za studena. Po odfrézování krytu se spodek semele s pojivem a položí nový povrch.

Nejvíce komplikovaná dopravní situace by po měsíci měla přejít do druhé etapy, viďte?
Bude to uzávěra od sedlecké křižovatky směrem dolů až po Zahradní ulici. V první fázi se udělá půlka sedlecké křižovatky, ve druhé fázi zbytek tak, aby zůstala zachována obslužnost Sedlce a Hradska.

Následná třetí etapa nebude rozhodně nic lehkého, že?
Pevně doufáme, že už pro druhou a následně i třetí etapu budeme mít připravenou objížďkovou trasu Stráneckou ulicí, na níž už dva roky intenzivně pracujeme. Zásadní nutností pro zajištění provozu na této komunikaci je její rozšíření na dva jízdní pruhy. V současné době začneme rozšiřovat polovinu u bývalého státního statku, kde proběhne komplexní rekonstrukce vozovky, která bude stavěna i na těžší dopravu. Snažíme se získat stavební povolení i na první polovinu této komunikace, kde kvůli nesouhlasu některých vlastníků pozemků, časovému tlaku a docházejícím městským financím nedojde k tak zásadní rekonstrukci jako dole, nýbrž se jen vozovka rozšíří směrem do pole, což bude pro nás znamenat nyní na jaře přeložit elektrické a telefonní sítě a také rekonstruovat vodovod. Doufám, že stihneme rozšířit vozovku během první etapy rekonstrukce Mělnické, abychom poté mohli zahájit provoz na této objížďkové trase. Bude to závod s časem, mnohým se to zdá nemožné, ale já tomu stále věřím.

Důležitým bodem jsou jistě i finance...
Zcela určitě se bude jednat pro město o finančně velmi náročné akce, navíc nejsou k dispozici žádné dotace. Proto se určitě nevyhneme nějakému krátkodobému úvěru, neboť jsme poměrně finančně vyčerpáni sedleckou kanalizací. Když se Mělnická podaří, budeme pokračovat v koncepci oprav bočních ulic. Jednoznačnou „favoritkou“ je Žižkova ulice, protože v ní je nejhorší stav vodovodních řadů ve městě. Máme příslib vodáren, že přistoupí k rekonstrukci řadu a následně my připravíme projekt obnovy povrchu ulice.

Jsou problémy, o nichž jste mluvil, jediné, kterými se nyní zabýváte v souvislosti s dopravní situací?
Již několik let usiluji – a v poslední době mě v tom podporuje i mělnický místostarosta Schweigstill – o zásadní opravu nejrozbitějších úseků silnice směrem na Mělník. Společně tlačíme kraj a správu silnic, aby použili na nejhorší úseky dostupné evropské peníze, a pevně doufám, že se věc pohne z místa. Už se snad něco projektuje, takže letos či příští rok by se nejhorší úseky (v okolí Nebužel či Střem, výjezd z Mělníka ve směru na Chloumek) mohly opravit.

Bavíme se o dopravních tepnách v regionu. Proto se zeptám: V jaké stavu je uvažovaná rekonstrukce železniční trati ze Mšena do Mladé Boleslavi?
Na ni stále nejsou prostředky, z evropských peněz se bohužel financovat nedá, protože tam nefunguje nákladní doprava a nevychází tudíž návratnost. Opravu musí zaplatit stát a „naše“ trať dosud nezískala takovou prioritu, která by byla potřebná. Letos budou volby do Senátu, takže doufám, že se nám podaří nového senátora za mladoboleslavský obvod získat pro tuto myšlenku a společně snad opravu prosadíme.

V nových jízdních řádech byla zavedena nová autobusová linka do Všetat, na niž navazují vlaky směrem do Prahy. Zatím není příliš využívána...
Fakt, že za dvě hodiny vás vlak vyklopí v centru Prahy, je skutečně pozoruhodný, navíc se elegantně vyhnete každodenním dopravním zácpám na kraji hlavního města. Bohužel si tato varianta dosud nenašla své příznivce, což je jistě škoda. Uvidíme, jak na to zareagují organizátoři dopravy. Do léta určitě proběhne schůzka, protože jejich záměrem je integrovat další spoje na Kokořínsku včetně SOKu.

Nemáte v rukávu přece jen nějakou pozitivní zprávu?
Po letech našeho tlaku se začala projektovat oprava silnice z Dubé do Mšena, která by se v příštím roce měla rekonstruovat z evropských peněz v celém úseku až po rybník před Rájem, na hranice Libereckého a Středočeského kraje.

Karel Horňák