SedlecPoklička z úpatíKostel sv. Martina ve Mšeně, foto: Petra NejedláVěž kostela sv. Martina

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Stránecké zemědělce už přes 25 let vede Petr Živec


Stránka - Naše republika se nachází v příjemném období ekonomického rozvoje. Roste výroba v průmyslu, stavebnictví, zvyšují se odměny za práci, stoupá obchodní obrat. Je velmi nízká nezaměstatnost. Na Mšensku ovšem průmyslu stále moc nemáme. V minulosti jsme byli odkázáni na půdu a zemědělskou produkci. Jak si v dnešních podmínkách vedou někteří naši zemědělci například ve Stránce, se můžete dozvědět z dalších řádek.

Po dlouholetém hospodaření státních statků na našem území se podstatná část majitelů půdy bývalého hospodářství Stránka rozhodla utvořit Zemědělskou společnost Stránka, která byla zaregistrována 15. 7. 1992. V roce 2017 má za sebou již 25 let úspěšné činnosti. V počátcích společnost měla jak výrobu živočišnou, tak rostlinnou. V roce 1996 končí chov skotu, mlékárny neplatí za mléko, jatky neplatí za maso. Společnost do roku 2009 chová prasata, u kterých je výkupní cena okolo 26 korun za kilogram, maso přitom vyrábí za 30 korun. Proto končí i poslední živočišná výroba ve společnosti. Ukončení živočišné výroby je doprovázeno i radikálním snížením počtu zaměstanců, kteří naštěstí většinou odcházejí do důchodu. Ztráty v živočišné výrobě jsou odhadovány na 26 milionů korun. Objekty prasečníků a kravínu jsou zbourány.

Společnost odkoupila od všech vlastníků restituční nároky a během šesti let je splatila. Po tuto dobu nemohla vynaložit finanční prostředky na obnovu strojového parku. V roce 1998 byly konečně náhrady splaceny a společnost postupně obnovuje park traktorů a sklizňových strojů. V roce 1992 má s. r. o. 42 společníků, dnes jen 17. Dobré výsledky jsou podloženy vynikajícími hektarovými výnosy, dobrou obchodní politikou a také tím, že až na menší výpomoc při sklizní cukrovky veškeré práce zajišťují vlastní zaměstnanci. Traktoriské ve Stránce si v průměru za rok vydělají 360 tisíc hrubé mzdy, což je nad celorepublikovým průměrným příjmem.

Cukrovka se pěstuje asi na 15 procentech plochy a je nejen dobrým obchodním artiklem, ale také výbornou předplodinou pro pěstování sladovnického ječmene. Je odvážena na zpracování cukrovarem Dobrovice. V roce 2012 za 1 tunu cukrovky bylo vyplaceno 1150 korun, cena postupně klesá a po zrušení kvóty na cukr od 1. 10. 2017 klesla ještě více, a tak některé podniky snižují plochy cukrovky.

Řepka olejná se pěstuje na 20 procentech plochy, což je ideální stav a na stejný pozemek se dostane až za 5 let. Její pěstování je nejen ekonomicky výhodné, ale zejména proti obecnému tvrzení je i výbornou předplodinou, která obohacuje půdu o humus a zabraňuje vodní erozi. Většina pšenice se sklízí v potravinářské kvalitě. Cena obilnin podléhá velkým cenovým výkyvům. V roce 2012 stál 1 metrák pšenice 532 korun, v roce 2017 už jen 392 korun.

Ječmen sladovnický slouží k výrobě sladu ve sladovně Nymburk. Ze Stránky je vždy v nejvyšší kvalitě. Cena ječmene v roce 2012 byla za 1 metrický cent 561 korun, v roce 2017 jen za 476 korun. Pro dosažení optimálních výnosů se ve Stránce hnojí přesně podle půdních rozborů. Z původních 1050 ha v roce 2012 se v roce 2017 hospodaří na 975 ha. Zemědělská půda se totiž stala zajímavým byznysem. Cena půdy se zvyšuje a vlastníci půdy podléhají různým firmám a spekulantům, půdu prodávají a zvyšuje se nájemné za pronajatou půdu. V roce 2018 bude mít Stránka k dispozici jen 875 ha.

Významný podíl na výborných hospodářských výsledcích ve Stránce má zejména její šéf - jednatel Petr Živec, který v čele společnosti stojí už 25 let. Pochází z velké rodiny třinácti sourozenců. Otec rozhodl, že musí jít v jeho stopách, a proto absolvoval Střední zemědělskou technickou školu. Po vojně pracoval 5 let ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi a zároveň dálkově studoval vysokou školu.V roce 1974 přišel na Státní statek Mšeno, kde pracoval jako technik živočišné výroby. V roce 1975 došlo ke sloučení Státního statku Mšeno se státním statkem Vysoká, čímž statek Mšeno zanikl. Následně se Petr Živec stal hlavním zotechnikem na hospodářství Nebužely. V roce 1984 přešel jako hlavní zootechnik do Stránky a v roce 1985 se stal vedoucím střediska Stránka. Po roce 1989 se statek Vysoká rozdělil a vznikl opět statek Mšeno. Statek byl postupně do roku 2002 likvidován a vzniklo z něho několik společností a soukromníků. Měl rozhodující zásluhu na vzniku Zemědělské společnosti Stránka. Dnes je Zemědělská společnost Stránka ekonomicky pevným subjektem, o čemž svědčí skutečnost, že v loňském roce, kdy se uvažovalo o jejím prodeji, se přihlásilo 16 zájemců o koupi.

Petr Živec dal do své práce vysokou odbornou znalost, stále sleduje novinky a podle možností je uplatňuje přímo ve Stránce. Je přímý, dbá na spravedlivé odměňování za odvedenou práci. Zaměstnanci společnosti jej považují za nejlepšího z vedoucích, se kterým se potkali za dlouhé desítky let práce v zemědělství. Má za sebou také bohatou sportovní kariéru jako aktivní hráč fotbalu, hokeje a stolního tenisu. Ve věku 55 let byl ještě aktivním bránkářem. I dnes ve věku 70 let rekreačně sportuje.

Obce Stránka a Kadlín, kde hospodaří ZS Stránka, si váží jeho vstřícnosti k řešení různých potřeb v obcích. Sponzorsky přispíval školce, základním školám i učňovské škole v Kanině, OU Kadlín a sportovním klubům. Jistě to není úplný výčet všech jeho aktivit ve Stránce a Mšeně. Dalo by se toho vyjmenovat ještě dost. Touto malou připomínkou Petru Živcovi vyjadřuji upřímné poděkování za jeho výbornou práci a jsem rád, že jsem se mohl s ním občas setkat. Škoda, že takových šéfů není více...

Zdeněk Šesták, Kadlín