Večerní kašnaKostel sv. Martina - Masarykova uliceKlika, kostel sv. MartinaEvangelický kostel

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 79 ze dne 28.03.2018


Usnesení
ze schůze RM č. 79 konané dne 28.03.2018

Usnesení č. 1/79/2018
RM souhlasí, aby nebyla realizována stavba kanalizační větve TK 2.2 v Sedlci z důvodu nezájmu o připojení vlastníků objektů. RM souhlasí se zrušením výstavby kanalizační větve TK 1 z důvodu, že stavbu tohoto objektu není možné provést bezpečně, bez ohrožení majetku občanů a zdraví pracovníků a z důvodu vysokých nákladů na tuto část stavby.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/79/2018
RM schvaluje uvolnění finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ Mšeno ve výši cca 100 000 Kč (aktuálně dle vystavené faktury) na zakoupení 120 ks stohovatelných židlí na slavností sál.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/79/2018
RM bere na vědomí zápis 1/2018 ze zasedání konaného dne 21.03.2018 Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Mšeno.
RM projednala a doporučuje ZMschválit navržené rozdělení dotací z Fondu regenerace města na rok 2018 takto:
- pan Kaulfus Jaromír, 20.000,-Kč, vrata
- paní Klementová Martina, 35.000,-Kč, okna
- paní Macková Radka, 70.000,-Kč, výkladce, vrata
- Miklušákovi Pavla a Pavel, 35.000,-Kč, fasáda
- paní Studničková, pan Líbal, 0,-Kč, štít
- pan Šuster Ladislav, 66.240,-Kč, okna (1 okno 7.360 Kč)
- pan Živný Miroslav, 50.000,-Kč, pavlač
Celkem 276.240,-Kč, zbývá 223.760,-Kč.
RM na základě doporučení pracovní skupiny doporučuje, aby zbylá část 223.760 Kč rozpočtu Fondu na tento rok byla směřována do opravy kostela sv. Martina, pokud se církvi nepodaří zajistit požadované vlastní zdroje.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/79/2018
RM bere na vědomí návrh komise pro rozdělení finanční částky z rozpočtu města na rok 2018 v souladu se „Zásadami města Mšena pro udělování podpory zájmovým sdružením, spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů“ a podle těchto zásad schvaluje rozdělení finanční částky v „Grantovém řízení města Mšena 2018“ takto:
spolek, oblast, schváleno Kč RM
- Okrašlovací spolek Mšeno, B I, 10800
- SK Mšeno, B I, 10000
- SK Mšeno, C, 29700
- SK Mšeno, B III, 8200
- SK Mšeno, B II, 10000
- Farní sbor ČCE, A, 6000
- JAWA-MOTO-ČZ VCM, B I, 17000
- ENDURO KLUB Mšeno, B I, 35000
- Český svaz včelařů, A, 3400
- ZO Čes. sv. chovatelů Mšeno, B I, 5000
- Rybářské sdružení ve Mšeně, B I, B II, 5000
- Divadelní sdruž. TJ Sokol Mšeno, B II, 5000
celkem 145100
Dále RM projednala a doporučuje ZM schválit příspěvek:
- TJ Sokol Mšeno, B II, 50000
- TJ Sokol Mšeno, C, 54900
celkem 250000
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/79/2018
Rada města schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Mšenem a Valdemarem Vaňkem na byt č. 5 ve Mšeně, Masarykova č. p. 38, která bude uzavřena na dobu určitou od 01.04.2018 do 31.12.2018 za podmínek předchozí nájemní smlouvy, včetně inflační doložky.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/79/2018
RM schvalujefinanční dar ve výši 5.000 Kč na provoz Linky bezpečí – provoz dětské krizové linky.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.