Skalička v ziměOlešnoBezdězy z Vrátenské hory (foto: J.Trevisan)Brusné

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Stromy musely padnout, soužila je nebezpečná houba


Chorušice, Velký Újezd - Celé  generace újezdských obyvatel i lidí projíždějících po silnici mezi Mšenem a Mělníkem měli možnost obdivovat krásu i mohutnost významných a památných stromů stojících u této silnice – jírovce maďalu - kaštanu  na rozcestí silnice a cesty z „Hořeného dolu“ ve Velkém Újezdě a ještě donedávna tří památných lip „U křížku“ na návrší k Nebuželům.

Název „U kaštanu“ zlidověl už na počátku minulého století, cesta z Velkého Újezda totiž byla hojně využívána. V místě vodního propustku byl kaštan majitelem pole panem Kasou z Újezdu čp. 32 popisován v roce 1941 jako asi pětaosmdesátiletý strom s obvodem kmene ve 130 cm nad zemí 240 cm a vedle stojící kaštan měl ve stejném místě 200 cm, oba stromy byly zdravé o měřily asi 12 metrů.

Obec Chorušice se dlouhodobě snaží o zachování a obnovu přírodních prvků krajiny, v letošním roce při zpracování projektu obnovy aleje z „Hořeního dolu ke kaštanu“ byl tento strom dendrologem i zpracovatelkou projektové dokumentace Ing. Martinou Havlovou z atelieru Land 05 posouzen jako velmi nebezpečný s vývratem u země a velkou spárou v tlakovém větvení. Vzhledem k blízkosti frekventované silnice tak doporučili jeho pokácení, které po dohodě s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje provedli zaměstnanci ZKP Kladno.

Tři lípy „U křížku“ byly památnými stromy ještě na počátku tohoto milénia. Ze soupisu památných stromů z roku 1941, který vytvořil obecní strážník Antonín Krejčí z Velkého Újezda čp. 62, se dozvídáme, že stromy rostly na pozemku Josefa Čejky z Velkého Újezda čp. 2. Lípy měly ve 130 cm nad zemí obvod kmene 260, 200 a 180 cm, jedna byla vysoká 20 a další dvě 15 metrů.

Zdraví těchto stromů zcela jistě neprospěl moderní systém provozu na přilehlé silnici se značnou dávkou chemického ošetření v zimních měsících. V roce 2011 ztratily ochranu památného stromu na základě rozhodnutí Správy CHKO Kokořínsko dvě lípy blíže k silnici, následně byly skáceny. A v loňském roce se tak stalo i v případě lípy rostoucí nejdále od silnice.

Citace z posudku AOPK, pracoviště CHKO Kokořínsko: „Předmětný památný strom je odumírající jedinec s významným podílem suchých větví v  koruně. Vzhledem k jeho naklonění nad pole nebyl dosud důvod k obavám z jeho pádu, strom plní zejména ekologickou funkci, kdy je biotopem pro jiné organismy, především hmyz.  Bohužel dne 16. 8. 2017 byly na bázi kmene pozorovány plodnice dřevomora kořenového syn. spálenka skořepatá, část kmene u země a kořeny u kmene jsou napadeny pokročilou  hnilobou.  Dřevomor kořenový je považován za jednoho z nejvíce destabiIizujících houbových patogenů stromů. Tato houba vyvolává hnilobu dřeva, která významným způsobem snižuje jeho mechanické vlastnosti. Jde o tzv. bílou hnilobu, která způsobuje korosivní rozklad  dřeva - dřevo ztrácí na hmotnosti, nikoli na objemu a dlouho si zachovává svou strukturu. Biomechanická složka vitality je napadenou houbou velmi nepříznivě ovlivněna. Vzhledem k lokaci stromu u poměrně frekventované silnice hrozí pádem stromu riziko značné škody na majetku a životu lidí. Vzhledem k hnilobě báze kmene nelze předjímat, kam by strom při zlomu dopadl.“

Při pohledu na dvě lípy malolisté, vysazené na místě původních dvou pokácených lip v roce 2012, je zřejmé, že nebude úplně jednoduché vybrat na tato místa kultuvar, který by přežil značné dávky zimního chemického ošetření komunikace. Zcela jistě v tomto úseku silnice nebude možné to, co se povedlo po konzultacích s AOPK k zasychání významných stromů podél silnice v průtahu Chorušic – zakázat zimní posyp solí. Naším úkolem je tedy v krátké budoucnosti nejen výběr druhů stromů, ale i celková rekonstrukce křížku. Věřím, že tak jako například v případě Újezdského topolu na cestě k Živonínu, vyrostou i zde nové dominanty kraje.

Martin Bauer, starosta Chorušic