Evangelický kostelKlika, kostel sv. MartinaNa SkaličkáchSedlec

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 76 ze dne 07.02.2018


Usnesení
ze schůze RM č. 76 konané dne 07.02.2018

Usnesení č. 1/76/2018
RM schvaluje „Písemnou výzvu k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu“, „Zadávací dokumentaci, podmínky veřejné zakázky malého rozsahu“ a seznam oslovených firem na akci „Rekonstrukce ulice Stránecké – východní část“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/76/2018
RM schvaluje „Písemnou výzvu k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu“, „Zadávací dokumentaci, podmínky veřejné zakázky malého rozsahu“ a seznam oslovených firem na akci „Opravy v budově HZS Mšeno, Cinibulkova č. p. 471“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/76/2018
RM schvaluje „Písemnou výzvu k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu“, „Zadávací dokumentaci, podmínky veřejné zakázky malého rozsahu“ a seznam oslovených firem na akci „Výměna střešní krytiny na objektu č. p. 299, Mšeno“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/76/2018
RM schvaluje předloženou „Inventarizační zprávu Mateřské školy Mšeno, p. o. za rok 2017, schvaluje inventarizaci majetku Mateřské školy Mšeno, p. o. za rok 2017, schvaluje návrh na vyřazení majetku Mateřské školy Mšeno.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/76/2018
RM schvaluje předloženou Zprávu o hospodaření Mateřské školy Mšeno, p. o. za rok 2017,
RM schvaluje účetní závěrku 2017 - plnění plánu nákladů a výnosů za rok 2017, rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu.
RM schvaluje kladný hospodářský výsledek za rok 2017 ve výši 61.937,45 Kč a jeho rozdělení do rezervního fondu školy ve výši 41.937,45 Kč a do fondu odměn školy ve výši 20.000,- Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/76/2018
RM schvaluje předloženou inventarizaci majetku Základní umělecké školy Mšeno, p. o. za rok 2017, schvaluje návrh na vyřazení majetku ZUŠ.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/76/2018
RM schvaluje předloženou inventarizaci majetku Domova seniorů Mšeno, p. o. za rok 2017, schvaluje návrh na vyřazení majetku Domova seniorů Mšeno, p. o. dle předloženého seznamu a schvaluje navrhovaný způsob likvidace majetku.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/76/2018
RM schvaluje předložené hospodaření DSM Mšeno, příspěvkové organizace za rok 2017,
RM schvaluje účetní závěrku 2017, rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu.
RM schvaluje kladný hospodářský výsledek za rok 2017 ve výši 115.989,33 Kč a jeho převod do rezervního fondu DSM Mšeno.
RM schvaluje čerpání rozpočtu DSM k 31.12.2017.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/76/2018
RM schvaluje „Plnění závazných ukazatelů Domova seniorů Mšeno, p. o. za rok 2017“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/76/2018
RM schvaluje Rozpočtovou úpravu plánu č. 2 rozpočtu Základní školy Mšeno, p. o. na rok 2017.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/76/2018
RM schvaluje, na základě žádosti JAWA-MOTO-ČZ VETERAN CLUB MŠENO o povolení parkování, pořádání uvedených akcích na náměstí Míru ve Mšeně:
28.4.2018 - Vymetání výfuků 9:00 – 10:00 hod.
23.6.2018 - 12. Jízda Kokořínskem 8:00 – 11:00 hod.
18.8.2018 - 7. Sraz motocyklů ČS výroby 8:00 – 11:00 hod.
23.9.2018 - Zavírání šoupátek 9:00 – 10:00 hod.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/76/2018
RM schvaluje provozovateli restaurace na koupališti spolku SK Mšeno prodloužení otevírací doby restaurace v sobotu do 24:00 hod.
Hlasování:
4 pro, 1 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/76/2018
RM schvaluje, s ohledem na nabídnutou cenu a vzhledem ke stávajícím nevyhovujícím bytovým podmínkám, pronájem bytu a smlouvu o pronájmu bytu 3+1 v domě č. p. 14, nám. Míru, Mšeno o celkové výměře včetně příslušenství 122,43 m2 (kuchyň 22,5 m2, pokoj 22,5 m2, pokoj 22,5 m2, pokoj 19,5 m2, předsíň, koupelna, WC, spíž, komora - celková podlahová plocha včetně příslušenství 122,43 m2) paní Štěpánce Machové za cenu 61 Kč/m2.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na 12 měsíců, s inflační doložkou.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.