Busta F.PalackéhoMěstská pečeťHistorická listina z roku 1352 - více v kapitole HistorieHradsko

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 73 ze dne 20.12.2017


Usnesení
ze schůze RM č. 73 konané dne 20.12.2017

Usnesení č. 1/73/2017
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 13 rozpočtu města Mšena na r. 2017.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/73/2017
RM schvaluje přípravu projektu cesty č. DC42 na pozemku č. 1774 v Brusné.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/73/2017
RM schvaluje na základě žádosti odměnu řediteli Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace Čeňku Hlavatému za období červenec - prosinec 2017 v souladu s předloženým plněním „Kritérií hodnocení ředitelů školských příspěvkových organizací města“.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/73/2017
RM bere na vědomí a schvaluje postup do vyššího platového stupně dle NV č. 564/2006 Sb., v platném znění, řediteli Základní umělecké školy, p. o. Mgr. Čeňku Hlavatému. Platový stupeň se zvyšuje na stupeň č. 5 s platností od 01.12.2017.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/73/2017
RM schvaluje Základní umělecké škole Mšeno, p. o. uvolnění finančních prostředků v celkové výši
81 000 Kč z Fondu odměn školy. Finanční prostředky budou využity na účelné ocenění kvalitních pedagogů a zaměstnanců ZUŠ Mšeno za školní rok 2016/2017.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/73/2017
RM schvaluje Rozpočtovou úpravu plánu č. 1 rozpočtu ZŠ Mšeno, p. o. na rok 2017.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/73/2017
RM souhlasí s uzavírkou silnice III. třídy dne 1.7.2018 v městské části Skramouš a povoluje Rally Bohemia 2018 v rozsahu žádosti a její mapové přílohy. Kontaktní a zodpovědná osoba Petr Pavlát.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/73/2017
RM schvaluje zveřejnit záměr pronájmu bytu 3+1 v domě č. p. 14, nám. Míru, Mšeno obálkovou metodou. Minimální požadované nájemné je stanoveno ve výši 50 Kč/m2 celkové podlahové plochy bytu měsíčně. V ceně nejsou zahrnuty úhrady za služby spojené s užíváním. Písemné nabídky je možno podávat do 07.02.2018 do 11:00 hod.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/73/2017
Rada města Mšena, v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písmeno g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na návrh tajemníka MěÚ Mšeno, jmenuje paní Bc. Vendulu Šestákovou do funkce vedoucí Odboru organizačního a správního Městského úřadu Mšeno s platností od 01.01.2018.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.