SkramoušOltář v kostele sv. MartinaOsvětlení nám. MíruMěstská pečeť

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 72 ze dne 06.12.2017


Usnesení
ze schůze RM č. 72 konané dne 06.12.2017

Usnesení č. 1/72/2017
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 12 rozpočtu města Mšena na r. 2017.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/72/2017
RM doporučuje ZM ve smyslu § 39, odst. 1, zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů zveřejnit záměr darovat pozemek p. č. 351/1 ve vlastnictví města v k. ú. Skramouš o výměře 4556 m2, jako kompenzaci škody vlastníka, vzniklé směnou pozemků dle usnesení ZM č. 14/12/2017 ze dne 13.03.2017.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/72/2017
RM projednala a bere na vědomí předložený návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2020 DSO EKOD. RM k předloženým návrhům nemá námitek.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/72/2017
RM projednala a bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace za školní rok 2016/2017.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/72/2017
RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor – restaurace na koupališti spolku SK Mšeno z. s. o 1 rok, tj. od 01.01.2018 do 31.12.2018.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/72/2017
RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ve vlastnictví města p. č. 1393/1,
v k. ú. Mšeno, dle GP č. 960-711/2017 oddělené, nově označené p. č. 1393/12 o výměře 27 m2.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/72/2017
RM schvaluje na základě žádosti odměnu ředitelce DSM, příspěvkové organizace Mgr. et Bc. Blance Dvorščíkové, MBA za období červenec - prosinec 2017 v souladu s předloženým plněním „Kritérií hodnocení ředitelů neškolních příspěvkových organizací města“.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/72/2017
RM schvaluje na základě žádosti odměnu ředitelce Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace Bc. Daně Svobodové za období červenec - prosinec 2017 v souladu s předloženým plněním „Kritérií hodnocení ředitelů školních příspěvkových organizací města“.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/72/2017
RM schvaluje na základě žádosti ředitelky Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace a v souladu s „Kritérii hodnocení ředitelů školních příspěvkových organizací města pro přiznání odměn“, odměnu ředitelce Mgr. Jiřině Trunkové za období červenec - srpen 2017.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/72/2017
RM ruší výběrové řízení na pronájmu bytu 3+1 v domě č. p. 14, nám. Míru, Mšeno pro malý počet nabídek a ukládá vypsat nové výběrové řízení na příštím jednání RM.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.