Obří hlava a žábaSedlecVěž kostela sv. MartinaOlešno

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 69 ze dne 18.10.2017


Usnesení
ze schůze RM č. 69 konané dne 18.10.2017

Usnesení č. 1/69/2017
RM schvaluje cenovou nabídku na projekční práce na akci „Dostavba splaškové kanalizace a obnova vodovodu v ul. Růžová - Mšeno“ od firmy PRO Servis ISA s. r. o. Celková nabídková cena je 196.000 Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/69/2017
RM schvaluje cenovou nabídku na akci “Mšeno – prodloužení VO ke stadionu“ od firmy ELTODO Citelum, s. r. o. Celková nabídková cena je 121.921,50 Kč bez DPH.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/69/2017
RM projednala Návrh rozpočtu na rok 2018 Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace,
RM bere na vědomí vysvětlení zvýšení výdajů rozpočtu ZŠ Mšeno, dle usnesení č.2/68/2017, RM č.68, od paní ředitelky ZŠ.
K předloženému materiálu nemá připomínky.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/69/2017
RM projednala Plán rozpočtu Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace, pro rok 2018.
RM bere na vědomí vysvětlení paní ředitelky dle usnesení č. 5/68/2017, RM č.68.
K předloženému materiálu nemá připomínky.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/69/2017

RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemků v majetku města v k. ú. Mšeno p. č. 3341/45, p. č. 3341/46, p. č. 3341/47, p. č. 3422/4, p. č. 3422/6, p. č. 3422/7, p. č. 3429/2, p. č. 3394/3, p. č. 3416/1, p. č. 1451/8, p. č. 1496/1, p. č. 383, p. č. 406, do vlastnictví Středočeského kraje a bezúplatný převod pozemků v majetku Středočeského kraje v k. ú. Mšeno p. č. 501/7, p. č. 3348/3 a p. č. 1556/3 do vlastnictví města Mšena.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/69/2017
RM jmenuje Mgr. Pavla Šebestu členem Školské a kulturní komise RM.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/69/2017
RM schvaluje dobrovolné vstupné na akci „Dětská diskotéka“, která se bude konat dne 11.11.2017.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/69/2017
RM schvaluje akci „Swingová tančírna na plovárně“ v termínu 09.06.2018 na Městském koupališti ve Mšeně po domluvě s nájemcem restaurace na koupališti a za podmínky dodržování nočního klidu, dodržování provozní doby restaurace, úklidu po skončení akce.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/69/2017
RM schvaluje možnost pořádat svatební oslavy na koupališti pouze v měsíci září, vždy po projednání s provozovatelem/nájemcem restaurace a za podmínky dodržování nočního klidu, dodržování provozní doby restaurace, úklidu po skončení akce.
Běžné svatební obřady lze po domluvě uskutečnit celoročně.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.