OlešnoOlešnoOsvětlení nám. MíruRadnice na náměstí Míru, foto: HN - René Volfík

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 68 ze dne 04.10.2017


Usnesení
ze schůze RM č. 68 konané dne 04.10.2017

Usnesení č. 1/68/2017
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna střešní krytiny na objektu č. p. 299, Mšeno“ firmu LUMES Mělník s. r. o. za cenu 1.269.897,46 Kč bez DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/68/2017
RM projednala Návrh rozpočtu na rok 2018 Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace a žádá o doplnění a zdůvodnění položky 518 599 – „ostatní služby ZŠ“ na straně výdajů.
RM projednala Rozpočtový výhled Základní školy Mšeno, p. o. na roky 2019 a 2020.
K předloženému materiálu nemá připomínky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/68/2017
RM projednala Návrh rozpočtu na rok 2018 Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace.
RM projednala Rozpočtový výhled Mateřské školy Mšeno, p. o. na roky 2019 a 2020.
RM k předloženým materiálům nemá připomínky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/68/2017
RM projednala Návrh rozpočtu na rok 2018 Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace.
RM projednala Rozpočtový výhled Základní umělecké školy Mšeno, p. o. na roky 2019 a 2020.
RM k předloženým materiálům nemá připomínky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/68/2017
RM projednala Návrh rozpočtu na rok 2018 Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace a žádá o vysvětlení nesouladu na příjmové straně obou dokumentů, např. u položky „úhrady uživatelů“, „ZP“, „PnP“. RM doporučuje tyto položky zvýšit dle předpokládaného plnění v tomto roce a o tuto částku ponížit příspěvek zřizovatele. RM žádá také odůvodnění navýšení rozpočtu.
RM projednala Střednědobý výhled rozpočtu Domova seniorů Mšeno, p. o. na roky 2019 a 2020. K předloženému materiálu nemá připomínky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/68/2017
RM schvaluje Úpravu rozpočtu Domova seniorů Mšeno, p. o. pro rok 2017.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/68/2017
RM schvaluje Odpisový plán Domova seniorů Mšeno, p. o. na rok 2018.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/68/2017
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu města Mšena na r. 2017.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/68/2017
RM schvaluje Oblastní nemocnici Kolín odpuštění doplatku úhrady za vytápění ordinace dětského lékaře v období 10/2016 – 5/2017. Dle vyúčtování od firmy Koncept FAST s r.o., Mělník, za topení ve shora uvedeném období se jedná o doplatek ve výši rozdílu mezi uhrazenými zálohami a vyúčtováním skutečné spotřeby, tedy částku 2104,- Kč.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/68/2017
RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Mělník na akci „Benefiční večer ČČK“ (21.10.2017) v rámci ocenění dárců krve, občanů města Mšena. Ocenění občané města: Jana Malínská, Kateřina Pokorná, Václav Hájek, Jaroslava Karabáčková.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.