Sousoší panny Marie, foto: Petra NejedláMariánské sousoší na náměstí MíruSedlecHradsko

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 67 ze dne 20.09.2017


Usnesení
ze schůze RM č. 67 konané dne 20.09.2017

Usnesení č. 1/67/2017
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení ve Mšeně, I. etapa“ firmu ELTODO-CITELUM, s. r. o. za cenu 929.816,75 Kč bez DPH, tj. 1.125.078,37 Kč včetně DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/67/2017
RM projednala a doporučuje ZM schválit přijetí daru 3 x 2/21 dílů, tj. 6/21 dílů pozemku
číslo parcely KN 278/5 v k. ú. Sedlec u Mšena, tj. 3 x 858 m2, celkem 2574 m2 od vlastníků pozemku.
RM projednala a doporučuje ZM schválit darovací smlouvy na uvedené díly pozemku.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/67/2017
RM souhlasí s čerpáním daňové úspory Domova seniorů Mšeno, p. o. z let 2015, 2016 v celkové výši 54.678,39 Kč a s jejím použitím ke krytí nákladů souvisejících s činností organizace.
RM souhlasí s čerpáním prostředků daňové úspory z předchozích let z Rezervního fondu DSM.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.