VojtěchovSkramoušSousoší panny Marie, foto: Petra NejedláSkalička v zimě

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 65 ze dne 16.08.2017


Usnesení
ze schůze RM č. 65 konané dne 16.08.2017

Usnesení č. 1/65/2017
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu města Mšena na r. 2017.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/65/2017
RM schvaluje zajištění finančních prostředků ve výši 560 213 Kč na realizaci akce „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení ve Mšeně, etapa I.“. Akce bude financována z rozpočtu města, výdajový paragraf 3631, s přispěním dotace z MPO.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/65/2017
RM schvaluje vypsání výběrového řízení a seznam oslovených firem na akci „Výměna střešní krytiny na objektu č. p. 299, Mšeno“.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/65/2017
RM schvaluje vypsání nového výběrového řízení na dodavatele zakázky „Bourací práce objektu Zdravotního střediska Mšeno - oddělení dětské, výdejna léků“ z důvodu odstoupení jediného uchazeče od zakázky na uvedenou akci. RM schvaluje seznam oslovených firem.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/65/2017
RM schvaluje dodavatele firmu Gerhard Horejsek a spol., s. r. o. a smlouvu o dílo na zakázku „Oprava hřbitovní zdi ve Mšeně – II. Etapa“. Cena díla bez DPH činí 230.134,87 Kč.
RM schvaluje přímé zadání firmě z důvodu kontinuity stavby a ucelenosti záruk za celé dílo.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/65/2017
RM schvaluje pronájem bytu a smlouvu o pronájmu bytu č. 2 v domě č. p. 9 ve Mšeně - Romanově (byt 4 + 1, kuchyň 16,19m2, pokoj 13,06 m2, pokoj 13,98 m2, pokoj 15,41 m2,pokoj 16,83 m2, předsíň, koupelna, WC + sklep a kolna, celková podlahová plocha včetně příslušenství činí 104,84 m2) panu M. Š. za cenu 65 Kč/m2, tj. celkem 6.815 Kč měsíčně.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na 12 měsíců, s inflační doložkou.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/65/2017
RM revokuje usnesení č. 6/62/2017 ze schůze RM č. 62 konané dne 28.06.2017 a schvaluje pronájem koupaliště pouze na svatební obřad za cenu 1.000 Kč + DPH.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/65/2017
RM vyslovuje souhlas se vzletem, přistáním, natáčením a fotografováním dronem (OK-X027D) na pozemku 1394/4 (koupaliště) v termínu 16.9.2017 v době konání svatby.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.