Radnice v ziměŠkolaBusta T.G.M. v parku před školouMasarykova škola ve Mšeně

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 63 ze dne 18.07.2017


Usnesení
ze schůze RM č. 63 konané dne 18.07.2017

Usnesení č. 1/63/2017
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu města Mšena na r. 2017.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/63/2017
RM schvaluje „1. úpravu plánu nákladů a výnosů ZUŠ Mšeno“ rozpočtu ZUŠ Mšeno pro rok 2017.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/63/2017
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na akci „Bourací práce objektu Zdravotního střediska Mšeno – oddělení dětské, výdejna léků“ firmu PB SCOM s. r. o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/63/2017
RM schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6012532/VB/01 Mšeno – nový kNN parc. č. 439/29, MUDr. Mencl“ mezi městem Mšenem a firmou ČEZ Distribuce, a. s., za jednorázovou náhradu ve výši 14.000,- Kč. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby ke dni uskutečnění platby.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/63/2017
RM schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IE-12-6001959/1 Mšeno 1, rekonstrukce kVN, kNN, TS ul. Žižkova“ mezi městem Mšenem a firmou ČEZ Distribuce, a. s., za jednorázovou náhradu ve výši 69.800,- Kč. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby ke dni uskutečnění platby.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/63/2017
RM projednala a neschvaluje žádost o povolení prodejního místa – předzahrádky na pozemku p. č. 436/22 v k. ú. Mšeno z důvodu neuhrazených finančních závazků žadatelky vůči městu.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/63/2017
RM projednala žádost Centra české historie o spolupráci na připravované akci IV. ročníku Dne české historie 2017 a neschvaluje poskytnutí příspěvku na akci.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.