Večerní kašnaMasarykova škola ve MšeněVojtěchovMariánské sousoší na náměstí Míru

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 62 ze dne 28.06.2017


Usnesení
ze schůze RM č. 62 konané dne 28.06.2017

Usnesení č. 1/62/2017
RM schvaluje „Písemnou výzvu k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu“,Zadávací dokumentaci“ a seznam oslovených firem na akci „Bourací práce objektu Zdravotního střediska Mšeno – oddělení dětské, výdejna léků“.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/62/2017
RM schvaluje přípravu a podání žádosti na výstavbu cyklostezky do Stránky s asfaltovým povrchem do programu IROP.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/62/2017
RM schvaluje na základě žádosti ředitele Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace a v souladu s „Kritérii hodnocení ředitelů školních příspěvkových organizací města pro přiznání odměn“ odměnu řediteli Mgr. Čeňku Hlavatému za období leden - červen 2017.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/62/2017
RM schvaluje na základě žádosti ředitelky Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace a v souladu s „Kritérii hodnocení ředitelů školních příspěvkových organizací města pro přiznání odměn“, odměnu ředitelce Mgr. Jiřině Trunkové za období leden – červen 2017.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/62/2017
RM schvaluje na základě žádosti odměnu ředitelce DSM, příspěvkové organizace Mgr. et Bc. Blance Dvorščíkové, MBA za období leden - červen 2017 v souladu s předloženým plněním „Kritérií hodnocení ředitelů neškolních příspěvkových organizací města“.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/62/2017
RM schvaluje celodenní pronájem areálu koupaliště ve Mšeně panu M.F. a slečně J.K. dne 22.9.2017 za účelem konání svatební hostiny a oslavy. Cena pronájmu je 5.000,- Kč.
RM upozorňuje nájemce na dodržování nočního klidu, dodržování provozní doby restaurace, úklid po skončení akce.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/62/2017
RM schvaluje pronájem části koupaliště na akci „Cyklotrek“, která se bude konat dne 23.09.2017 se startem na koupališti ve Mšeně. Doba pronájmu od 7:30 hod. do 20:00 hod. Pořadatel zaplatí za každého účastníka závodu 1,- Kč.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.