Osvětlení nám. MíruSousoší panny Marie, foto: Petra NejedláBezděz (foto: Zd. Bergl)Brusné

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Vyhláška města Mšena č. 2/2017


MĚSTO MŠENO
náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Obecně závazná vyhláška města Mšena č. 2/2017 o nočním klidu,
kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

Zastupitelstvo města Mšena schvaluje a vydává dne 12.06.2017 v souladu s ust. § 10, písm. d), a ustanovení § 84, odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5, odst. 6, zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích,

tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

Čl. 2
Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny ranní.

Čl. 3

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována:

1) Doba nočního klidu se vymezuje od 02:00 hodin do 06:00 hodin, a to v následujících případech:

a)
- v noci z 31. prosince na 1. ledna
- v noci z 30. dubna na 1. května - „Pálení čarodějnic“ u Jezera pro Rybářský spolek Mšeno.

b)
- v noci z 11. srpna na 12. srpna 2017 z důvodu konání akce „Tancovačka s Brutusem aneb pravá bigbítová kapela“,

- v noci z 15. září na 16. září 2017 a v noci z 16. září na 17. září 2017 z důvodu konání akce „Kokořínská Motojízda 2017“,

c) v době konání tradičních akcí:
- „Plovárna“ - třetí nebo čtvrtá sobota v měsíci červnu
- „Poslední koupání“ - první nebo druhá sobota v měsíci září


2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

Čl. 4

Zrušovací a závěrečná ustanovení

1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Mšeno č. 1/2017 o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou, dle § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (právní stav od 1. října 2016), ze dne 13.03.2017.

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 01.07.2017.


Vyvěšeno na úřední desce dne: 13.06.2017
Současně zveřejněno na elektronické úřední desce Městského úřadu Mšeno.
Sejmuto z úřední desky dne: