Městská pečeťHradskoSkramoušRáj

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Nařízení města č. 2/2017


  MĚSTO MŠENO
náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno

Nařízení města Mšena

č. 2/2017,

kterým se mění nařízení města Mšena č. 1/2017, kterým se vydává tržní řád

Rada města Mšena schvaluje a vydává dne 17.5.2017 v souladu s ust. § 11 odst. 1) a §  102 odst. 2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 18 odst. 1) a 3) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1

Tímto nařízením se mění nařízení města Mšena č. 1/2017, kterým se vydává tržní řád, ze dne 5.4.2017, takto:

Příloha č. 1 nařízení města Mšena č. 1/2017, kterým se vydává tržní řád, se nahrazuje novou, která tvoří přílohu tohoto nařízení.

Čl. 2

Toto nařízení obce nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vyvěšeno na úřední desce MěÚ Mšeno: 18.05.2017

Současně zveřejněno na elektronické úřední desce.

Sejmuto: …………..Příloha

nařízení města Mšena č. 2/2017, kterým se mění nařízení města Mšena č. 1/2017, kterým se vydává tržní řád


Příloha č. 1

nařízení města Mšena č. 1/2017, kterým se vydává tržní řád


Seznam míst pro nabídku a prodej zboží a poskytování služeb a kapacita těchto míst


Náměstí Míru :

  • chodník před čp. 279 (zelenina) - obdélník o rozsahu 0,75 x 9,00 m přiléhající k provozovně, vymezený rozvaděčem elektro a dopravní značkou, zařízení – prodejní stojany, přepravky

  • chodník před čp. 279 (cukrárna) - obdélník o rozsahu 2,75 x 6,00 m přiléhající k provozovně, zařízení – 3 nádoby s okrasnou zelení, 3 stolky se židlemi

  • chodník před čp. 19 (hotel) – „pět obdélníků o rozsahu 1,50 x 2,00 m přiléhajících k provozovně po stranách vstupních vrat, zařízení – pět dřevěných zahradních lavic spojených se stolem

  • chodník před čp. 33 (občerstvení) – dva obdélníky o rozsahu 1,80 x 1,50 m přiléhající k provozovně, zařízení – dvě dřevěné zahradní lavice spojené se stolem

  • chodník před čp. 34 (občerstvení) - obdélník o rozsahu 2,05 x 4,00 m přiléhající k provozovně, zařízení – dřevěné pódium se stolky a židlemi

Masarykova ulice :

  • chodník před čp. 262 (květinářství) - obdélník o rozsahu 1,80 x 4,00 m přiléhající provozovně, zařízení – prodejní stojan, přepravky

  • chodník před čp. 261 (zelenina) - obdélník o rozsahu 0,40 x 4,00 m přiléhající provozovně, zařízení – dva prodejní stojany, přepravky.