SkramoušSkalní útvar PokličkyPoklička z úpatíBrusné

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 59 ze dne 03.05.2017


Usnesení
ze schůze RM č. 59 konané dne 03.05.2017

Usnesení č. 1/59/2017
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města Mšena na r. 2017.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/59/2017
RM projednala účetní závěrku účetnictví města Mšena za rok 2016 (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu a inventarizační zprávu), Závěrečný účet města Mšena za r. 2016, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Mšena za rok 2016 se závěrem „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny“ a doporučuje zastupitelstvu města uvedené dokumenty schválit bez výhrad.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/59/2017
RM schvaluje „Dodatek č. 10 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č. S/200505/02300969/58/06“ uzavřený mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a městem Mšenem, kterým se prodlužuje smlouva o jeden rok.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/59/2017
RM schvaluje „Smlouvu o zajištění územní studie veřejného prostranství“ mezi městem Mšenem a městem Mělníkem.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/59/2017
RM schvaluje „Smlouvu o veřejné službě v přepravě cestujících“ mezi městem Mšenem a společností Kokořínský SOK s.r.o. na letní víkendové spoje na lince 250066.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/59/2017
RM schvaluje „Provozní řád BMX dráhy Mšeno“.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/59/2017
RM projednala žádost o odkup části (cca 20,16 m2) pozemku ve vlastnictví města p. č. 2/4 v k. ú. Sedlec u Mšena, prodej pozemku nedoporučuje, ukládá tajemníkovi jednat s žadateli o případném pronájmu.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/59/2017
RM schvaluje bezplatný pronájem venkovního městského stanu (včetně jeho postavení a následné demontáže) a bezplatný pronájem příslušného prostoru koupaliště na akci „Tancovačka s Brutusem aneb pravá bigbítová kapela“, která se uskuteční dne 11.08.2017 na koupališti ve Mšeně. Areál koupaliště musí být dne 12.08.2017 pořadatelem uklizen do 10:00 hod. a předán v bezvadném stavu městu.
RM doporučuje ZM zařadit akci „Tancovačka s Brutusem aneb pravá bigbítová kapela“ do Vyhlášky č. 1/2017 o nočním klidu.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/59/2017
RM schvaluje focení akce Perfect Woman dne 27.05.2017 na koupališti ve Mšeně.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/59/2017
RM v souladu s § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tajemníka MěÚ Mšeno, který může užívat závěsný státní znak při významných příležitostech.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.