Osvětlení nám. MíruOlešnoBrusnéVečerní kašna

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 57 ze dne 05.04.2017


Usnesení
ze schůze RM č. 57 konané dne 05.04.2017

Usnesení č. 1/57/2017
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města Mšena na r. 2017.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/57/2017
RM v souladu s ust. § 11 odst. 1) a §  102 odst. 2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 18 odst. 1) a 3) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje nařízení č. 1/2017, kterým se vydává Tržní řád města Mšena.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/57/2017
RM ve smyslu ustanovení § 27 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění schvaluje Vnitřní předpis č. 2/2017„Zásady zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/57/2017
RM bere na vědomí návrh komise pro rozdělení finanční částky z rozpočtu města na rok 2017 v souladu se „Zásadami města Mšena pro udělování podpory zájmovým sdružením, spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů“ a podle těchto zásad schvaluje rozdělení finanční částky v „Grantovém řízení města Mšena 2017“ takto:

 Spolek  oblast

 schváleno Kč RM

 Okrašlovací spolek Mšeno

 B I

 4500

 SK Mšeno

 B I

 15400

 SK Mšeno

 C

 30900

 SK Mšeno

 B III

 25000

 SK Mšeno

 B II

 0

 TJ Sokol Mšeno

 B I

 9500

 Sportovní klub Los Mělník, z. s.

 B I

 27500

 Farní sbor ČCE

 B II

 0

 SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů

 B I

 7500

 JAWA-MOTO-ČZ Veteran Club Mšeno

 B I

 15000

 ENDURO KLUB Mšeno

 B I

 28000

 Klub přátel běhu Kokořínským údolím

 A

 2000

 Obec baráčníků Mšeno

 B III

 4200

 Klub železničních cestovatelů

 A

 2500

 ZO Českého svazu chovatelů Mšeno

 B I

 6000

 Divadelní sdružení TJ Sokol Mšeno

 B II

 5000

 Celkem

 

 183000

Dále RM projednala a doporučuje ZM schválit příspěvek:

 TJ Sokol Mšeno  C

 57000

a v rezervě ponechat 10 000 Kč pro možné přidělení včelařům po doplnění žádosti.

Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/57/2017
RM schvaluje nový ceník vstupného na koupaliště ve Mšeně pro sezonu 2017 a sezony další:
Vstupné na koupaliště ve Mšeně:
dospělí 80,- Kč, po 16.00 hod. 40,- Kč,
děti do 18 let a důchodci nad 65 let 30,- Kč, po 16.00 hod. 10,- Kč,
Permanentky: dospělí 1200,- Kč /měsíc, děti 400,- Kč/měsíc,
permanentky budou vystaveny na jméno a budou očíslované.
Ruší se vstupné pro nekoupající se a skupinové vstupné.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.