OlešnoMěstské lázně po sezóněSedlecNa Skaličkách

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 56 ze dne 22.03.2017


Usnesení
ze schůze RM č. 56 konané dne 22.03.2017

Usnesení č. 1/56/2017
RM schvaluje odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku města Mšena na r. 2017.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/56/2017
RM schvaluje „Vnitřní předpis č. 1/2017 - Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené městem Mšenem“, podle zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 24/2017 Sb..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/56/2017
RM projednala a doporučuje ZM vykoupit pozemky od paní Gádociové - podíly na pozemcích 372/32 a 372/43, zapsáno na LV č. 105 a 1673, za cenu 200 Kč/m2.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/56/2017
RM bere na vědomí „Zápis ze školské a kulturní komise ze dne 01.03.2017“,
RM projednala a schvaluje „Program oslav 650 let města Mšena“,
RM projednala a schvaluje „Rozpočet oslav 650 let města Mšena“ ve výši 150.000 Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/56/2017
RM schvaluje termín zápisu do Mateřské školy Mšeno, p. o.. Zápis se bude konat dne 03.05.2017
v době od 08:00 hod. do 15:00 hod.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/56/2017
RM dává souhlas zřizovatele Domovu seniorů Mšeno, příspěvkové organizaci, s podáním žádosti o dotaci ve výši 400.000 Kč z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání  "Sociální oblast".
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/56/2017
RM schvaluje zveřejnit záměr zápůjčky pozemku ve vlastnictví města p. č. 4, k. ú. Mšeno, za účelem provozování cvičiště pro psy s mobilními překážkami – agility.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/56/2017
RM schvaluje nákup a kupní smlouvu na pořízení nového státního znaku ze dřeva do zasedací místnosti radnice za cenu 13.842 Kč včetně DPH.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/56/2017
RM schvaluje odkoupení domény Kokořínsko.cz od firmy DEBANT, s.r.o. za cenu 20.000 Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.