Skalní útvar PokličkyOlešnopamětní deska - revitalizace centra, foto: Petra NejedláFaraon

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Vyhláška města Mšena č. 1/2017


MĚSTO MŠENO
náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno

Obecně závazná vyhláška města Mšena č. 1/2017 o nočním klidu,
kterou se stanovují výjimečné případy,
při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou,
dle § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
(právní stav od 1. října 2016)

Zastupitelstvo města Mšena schvaluje a vydává dne 13.03.2017  v souladu s ust. § 10, písm. d), a ustanovení § 84, odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47, odst. 6, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší (nebo žádnou), než stanoví zákon.

Čl. 2

Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin.

Čl. 3

Stanovení výjimečných případů,
při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou:

1) Doba nočního klidu se vymezuje od 02:00 hodin do 06:00 hodin,
a to v následujících případech:

a)
- v noci z 31. prosince na 1. ledna
- v noci z 30. dubna na 1. května - „Pálení čarodějnic“ u Jezera pro Rybářský spolek Mšeno

b)
- v noci z 10. června na 11. června 2017 z důvodu konání oslav výročí 650 let města Mšena,
- v noci z 13. května na 14. května 2017 z důvodu konání „Rybářských závodů pro děti
a dospělé“ u Jezera,
- v noci z 15. září na 16. září 2017 a v noci z 16. září na 17. září 2017 z důvodu konání akce „Kokořínská Motojízda 2017“,

c) v době konání tradičních akcí:
- „Plovárna“ - třetí sobota v měsíci červnu
- „Poslední koupání“ - první nebo druhá sobota v měsíci září

2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

Čl. 4

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.


Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.03.2017
Sejmuto z úřední desky dne:
Současně zveřejněno na elektronické úřední desce Městského úřadu Mšeno.