Radnice na náměstí Míru, foto: HN - René VolfíkNáměstí Míru panoramatickyKlika, kostel sv. MartinaSousoší panny Marie, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Bezpečné Mšensko


Projekt "Bezpečné město"

V úterý dne 17. ledna 2017 podepsal vedoucí Územního odboru policie Mělník plk. Ivan Žučenko se starostou města Mšena Ing. Martinem Machem novou koordinační dohodu.

Jejím podpisem se město Mšeno zapojuje do projektu středočeské policie Bezpečné město, obec. Společným úkolem jak policie, tak města je vhodné koordinování sil a prostředků, metod a forem práce k ochraně veřejného pořádku a boji proti kriminalitě. Bezpečnost by však měla být záležitostí každého z nás.


Každý občan by si měl všímat co se děje v jeho okolí a svým chováním předcházet možným rizikům jak pro něho samotného, tak i pro jeho blízké. Nebýt lhostejný k protiprávnímu jednání těch, kterým dodržování zákonů a pravidel slušného chování dělá problémy. Město společně s Policií ČR na svých webových stránkách prezentuje společný projekt „Bezpečné Mšensko“, na kterém budou prezentovány některé případy trestné činnosti, ale zejména prevence a rady jak předejít k páchání trestné činnosti. Naším cílem je zejména zvýšení informovanosti veřejnosti, ale také poskytování a získávání podnětů a informací od občanů.


Co je projekt "Bezpečné město"

Krajské ředitelství Policie České republiky je iniciátorem projektu „Bezpečné město nebo obec”, který je ve Středočeském kraji postupně zaváděn. V roce 2016 se do tohoto projektu v okrese Mělník zapojila města s rozšířenou působností, Mělník, Neratovice a Kralupy nad Vltavou. Hlavními partnery jsou vedení města, Policie ČR a Městská policie. Dalšími nepostradatelnými partnery jsou sociální odbor, úřad práce, probační a mediační služba a další subjekty působící v oblasti prevence.

Cílem projektu „Bezpečné město" je zvýšení pocitu bezpečí obyvatel a jeho návštěvníků, a tím zvýšení a zlepšení kvality života. Tento projekt vznikl na základě mnohaletých zkušeností s bojem proti kriminalitě a dalším formám závadového jednání, z nichž vyplývá, že na jejich potírání se musejí podílet a spolupracovat všechny zainteresované subjekty. Nadále musí být mezi nimi prohlubována efektivní spolupráce, jejímž výsledkem by mělo být snížení kriminality a všech projevů protispolečenského jednání.

V letošním roce se projekt na Mělnicku rozšíří i do dalších měst a obcí.