Závěsný znakVěž kostela sv. MartinaVítejte ve MšeněKlika, kostel sv. Martina

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Vyhláška města Mšena č. 2/2016


MĚSTO MŠENO
náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno

Obecně závazná vyhláška
města Mšena
č. 2/2016,
kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města MšenaZastupitelstvo města Mšeno schvaluje a vydává dne 12.12. 2016 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje:

  1. obecně závazná vyhláška Města Mšena č. 7/2005 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, ze dne 14.11.2005

  2. obecně závazná vyhláška Města Mšena č. 2/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška Města Mšena č. 7/2005 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, ze dne 22.2.2007.


Čl. 2

Účinnost


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2017.
Vyvěšeno na úřední desce MěÚ Mšeno: 14.12.2016

Současně zveřejněno na elektronické úřední desce.Sejmuto: ……..........……..