Radnice v ziměBusta F.PalackéhoSkalička v ziměPoklička z úpatí

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Seznam stanovišť pro tříděný sběr odpadů


  Příloha č. 1

obecně závazné vyhlášky města Mšena č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Mšena

Seznam míst, kde jsou umístěny sběrné nádoby určené k odkládání jednotlivých vytříděných složek komunálního odpadu:

Mšeno – sběrný dvůr v Mělnické ul. (v areálu skládky) – sběrné nádoby na:
a) biologicky rozložitelný odpad
b) nebezpečný odpad
c) stavební suť
d) elektroodpad

Mšeno – ulice Zahradní – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty
c) sklo bílé, barevné
d) nápojové kartony
e) kovy
f) elektroodpad
g) textil

Mšeno – ulice Hlovecká – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty
c) sklo bílé, barevné

Mšeno – u základní školy – sběrné nádoby na:
a) plasty
b) nápojové kartony

Mšeno – Domov seniorů, Boleslavská ul. – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty
c) sklo bílé

Mšeno – ulice Boleslavská (křižovatka s Havlíčkovou ul.) – sběr. nádoby na:
a) papír
b) plasty

Mšeno – ulice Husova (bývalá tržnice) – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty
c) sklo bílé, barevné

Mšeno – ulice Na Klůčku – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty
c) sklo bílé, barevné

Mšeno – ulice Jezerní – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty
c) sklo bílé, barevné
d) nápojové kartony
e) elektroodpad
f) textil
g) kovy

Mšeno – ulice Palackého – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty
c) bílé, barevné

Mšeno – ulice Mělnická (u cihelny) – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty
c) sklo bílé, barevné

Mšeno – ulice Žižkova – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty
c) sklo bílé, barevné

Mšeno – v budově ZŠ
a) elektroodpad
b) baterie

Mšeno – v budově radnice
a) elektroodpad
b) baterie
c) světelné zdroje

Sedlec – u bývalé knihovny – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty
c) sklo bílé, barevné
d) nápojové kartony

Hradsko – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty
c) sklo bílé, barevné

Vojtěchov – proti autobusové zastávce – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plast
c) sklo bílé, barevné

Ráj – u restaurace – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty
c) sklo bílé, barevné

Skramouš – u autobusové zastávky – sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty
c) sklo bílé, barevnéVe Mšeně dne 30.11.2016


Ing. Martin Mach
starosta