Náměstí Míru ve MšeněOltář v kostele sv. MartinaSedlecpamětní deska - revitalizace centra, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 48 ze dne 16.11.2016


Usnesení
ze schůze RM č. 48 konané dne 16.11.2016

Usnesení č. 1/48/2016
RM projednala návrh rozpočtu města a plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti města Mšena na r. 2017 a doporučuje zastupitelstvu města předložený návrh schválit.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/48/2016
RM schvaluje vyplacení mimořádné odměny ředitelce MŠ Mšeno. Odměna bude vyplacena z rozpočtu školy z prostředků určených na mzdy.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/48/2016
RM schvaluje pronájem bytu a smlouvu o pronájmu bytu v podkroví, 4. NP, v domě č. p. 38 v Masarykově ulici ve Mšeně o celkové výměře včetně příslušenství 84,28 m2 (kuchyň 9,14 m2, pokoj 27,65 m2, pokoj 14,36 m2, předsíň, koupelna, WC + sklep a kolna - celková podlahová plocha včetně příslušenství 84,28 m2) panu Valdemaru Vaňkovi za cenu 50 Kč/m2.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na 12 měsíců, s inflační doložkou.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/48/2016
RM schvaluje „Plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Mšena za rok 2016“. RM upozorňuje ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem na povinnost splnit povinnost provést inventarizaci majetku města a předložit inventurní soupisy radě města do 31.01.2017.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/48/2016
RM schvaluje dobrovolné vstupné na Adventní koncert Gospel Voices, který se koná dne 3.12.2016 od 18:00 hod. v evangelickém kostele ve Mšeně. Vstupné použije evangelický sbor na úhradu ozvučení.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/48/2016
RM schvaluje s účinností od 01.01.2017 prodej měsíčníku „Mšensko“ za cenu 10,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/48/2016

RM souhlasí se zapojením živnostníků města Mšena do pytlového sběru tříděného odpadu. Živnostníci mohou využít pytlový sběr (svoz) s podmínkou, že mají uzavřenou platnou smlouvu na likvidaci tříděného odpadu.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/48/2016
RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč Českému červenému kříži, Oblastní spolek Mělník na akci „Benefiční večer ČČK“ v rámci ocenění dárců krve, občanů města Mšena. Ocenění občané města: Antonie Gurvayová, Monika Karabáčková, Michaela Fehér, Jiří Říha.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/48/2016
RM schvaluje v rámci Statutu fondu regenerace města Mšenaa Zásad pro poskytování dotací a půjček ze zdrojů města Mšena na obnovu nemovitostí v chráněných zónách prodloužení termínu podávání žádostí o poskytnutí dotace nebo půjčky v kalendářním roce 2016 do 01.12.2016.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.