vzor dlažby na náměstí Míru, foto: Petra NejedláZávěsný znakVojtěchovObřadní síň radnice

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 46 ze dne 19.10.2016


Usnesení
ze schůze RM č. 46 konané dne 19.10.2016

Usnesení č. 1/46/2016
RM souhlasí se zřízením kolumbária na místním hřbitově ve Mšeně a pověřuje starostu města obstaráním studie.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/46/2016
RM projednala a schvaluje aktualizaci územně analytických podkladů ORP Mělník č. 4.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/46/2016
RM schvaluje odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku DSM Mšeno, p. o. na rok 2017.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/46/2016
RM schvaluje změny Plánu rozpočtu jednotlivých služeb DSM Mšeno, p. o. pro rok 2016.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/46/2016
Rada města schvaluje předloženou rozpočtovou úpravu MŠ Mšeno, p. o. k 30.9.2016.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/46/2016
Rada města souhlasís uvolněním částky 35 325,00 Kč z rezervního fondu MŠ Mšeno, p. o. k úhradě faktury za koupelnové doplňky a instalatérské práce provedené nad rámec rozpočtu na rekonstrukci vodovodních rozvodů v MŠ Mšeno.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/46/2016
RM schvaluje Základní škole Mšeno, p. o. převedení finančních prostředků ve výši 85.634,08 Kč za pronájem místa od operátora Vodafone do rezervního fondu ZŠ Mšeno, p. o..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/46/2016
Rada města souhlasís uvolněním částky 360.000,- Kč z rezervního fondu ZUŠ Mšeno, p. o. k úhradě faktury za práce spojené s revitalizací zahrady ZUŠ Mšeno.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/46/2016
RM schvaluje zveřejnit záměr města pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví města
v k. ú. Mšeno, obec Mšeno, okres Mělník, kde předmětem pronájmu je část nebytových prostor, místnost 2.03 o celkové výměře 23,88 m2 v 2. NP č. p. 31, st. p. č. 422, v k. ú. Mšeno, zapsáno na LV 10001, na adrese Na Skaličkách 31, 277 35 Mšeno za účelem provozování denní místnosti lékařek.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/46/2016

RM schvaluje opětovné zveřejnění záměru pronájmu bytu v č. p. 38 s termínem do 16.11.2016.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/46/2016
RM schvaluje nákup rolety VALENCIA P60 do vchodu domu č. p. 400.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.