Skalní útvar PokličkyOlešnoNáměstí Míru v nociBusta F.Palackého

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 43 ze dne 17.08.2016


Usnesení
ze schůze RM č. 43 konané dne 17.08.2016

Usnesení č. 1/43/2016
RM schvaluje s platností od 18.8.2016 nový „Ceník nájmů nebytových prostor v objektech ve vlastnictví města“:
Provozovny (prodejny, výrobní prostory apod.) :
a) 50,- Kč/m²/1měsíc
Zdravotnictví:
b) 40,- Kč/m²/1měsíc
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/43/2016
RM schvaluje zveřejnit záměr města prodat nemovitý majetek ve vlastnictví města v k. ú. Mšeno, obec Mšeno, okres Mělník, kde předmětem prodeje je vodovodní šachta ve vlastnictví města na st. p. č. 137 v k. ú. Mšeno, číslo LV 144.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/43/2016
RM schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části nebytových prostor v domě č. p. 31, Na Skaličkách, Mšeno na provozování ordinace dětského lékaře s Oblastní nemocnicí Kolín, a. s., nemocnicí Středočeského kraje. Předmětem nájmu jsou nebytové prostory v 1. nadzemním podlaží objektu, a to plocha o celkové výměře 51,63 m², za 40,- Kč/1 m²/1 měsíc. Celkové nájemné (z důvodu veřejného zájmu za první rok nájmu snížené o 2/3 z ceny dle „Ceníku nájmů nebytových prostor v objektech ve vlastnictví města“) činí za první rok nájmu od zahájení činnosti 671,- Kč/měsíc Po první roce nájmu činí celkové nájemné 2065,-Kč/měsíc. Nájemní vztah sesjednává na dobu neurčitou. Smlouva nabude účinnosti od data zahájení provozu ve výše uvedeném objektu.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/43/2016
RM schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části nebytových prostor v domě č. p. 31, Na Skaličkách, Mšeno na provozování ordinace zubního lékaře firmě Dent s.r.o. -MUDr. Mukadesa Čorič. Předmětem nájmu jsou nebytové prostory v 2. nadzemním podlaží objektu, a to plocha o výměře 52,37 m² za 40,- Kč/1 m²/1 měsíc. Celkové nájemné činí 2 095,- Kč. Nájemní vztah sesjednává na dobu neurčitou. Smlouva nabude účinnosti od data zahájení provozu ve výše uvedeném objektu a ukončením nájemního vztahu na prostory ordinace v ulici zahradní č. p. 10 a předáním těchto prostor.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/43/2016
RM schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části nebytových prostor v domě č. p. 31, Na Skaličkách, Mšeno na provozování ordinace praktického lékaře firmě MUDr. KateřinaHartlová s.r.o.. Předmětem nájmu jsou nebytové prostory v 2. nadzemnímpodlaží objektu, a to plocha o výměře 63,81 m² za 40,- Kč/1 m²/1 měsíc. Celkové nájemné činí 2 552,- Kč. Nájemní vztah se sjednává na dobu neurčitou. Smlouva nabude účinnosti od data zahájení provozu ve výše uvedeném objektu a ukončením nájemního vztahu na prostory ordinace v ulici zahradní č. p. 10 a předáním těchto prostor.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/43/2016
RM schvaluje pronájem a smlouvu o pronájmu části nebytových prostor v přízemí v budově č. p. 400 ve Mšeně, a to 1 kanceláře o celkové výměře 14,44 m² paní Libuši Mahelkové, trvale Chorušice 123, 277 37 Chorušice za cenu dle platného ceníku. Účel nájmu – kancelář.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/43/2016
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu města na rok 2016.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/43/2016
RM schvaluje Domovu seniorů Mšeno, p. o., Boleslavská 451 nákup majetku - 10 kusů elektrických polohovacích lůžek MOVITA v celkové ceně 399.966,90 Kč.
Majetek bude pořízen z provozních prostředků DSM.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/43/2016
RM schvaluje prodloužení bezplatného zapůjčení prostor bývalé ordinace pediatra ve Mšeně, Zahradní 11, spolku Rodinné centrum Mšeno, z.s.. . Doba prodloužení zápůjčky se stanovuje na 29 dní - to je od 1.9.2016 do 29.9.2016 (stávající zápůjčka je platná do 31.8.2016).
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/43/2016
RM schvaluje vstupné ve výši 60,- Kč na akci pořádanou městem Mšenem s názvem „Poslední koupání“, která se uskuteční na koupališti ve Mšeně dne 03.09.2016. RM souhlasí s konáním akce do 02:00 hod. dne 04.09.2016.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.