Obřadní síň radniceKlika, kostel sv. MartinaRadnice na náměstí Míru, foto: HN - René VolfíkMariánské sousoší na náměstí Míru

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 40 ze dne 22.06.2016


Usnesení
ze schůze RM č. 40 konané dne 22.06.2016

Usnesení č. 1/40/2016
RM schvaluje na základě žádosti ředitelky Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace a v souladu s „Kritérii hodnocení ředitelů školních příspěvkových organizací města pro přiznání odměn“, odměnu ředitelce Bc. Daně Svobodové za období leden - červen 2016.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/40/2016
RM schvaluje na základě žádosti ředitelky Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace a v souladu s „Kritérii hodnocení ředitelů školních příspěvkových organizací města pro přiznání odměn“, odměnu ředitelce Mgr. Jiřině Trunkové za období leden – červen 2016.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/40/2016
RM schvaluje na základě žádosti odměnu ředitelce DSM Mgr. et Bc. Blance Dvorščíkové, MBA za období leden - červen v souladu s předloženým plněním „Kritérií hodnocení ředitelů neškolních příspěvkových organizací města“.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/40/2016
RM schvaluje na základě žádosti ředitele Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace a v souladu s „Kritérii hodnocení ředitelů školních příspěvkových organizací města pro přiznání odměn“ odměnu řediteli Mgr. Čeňku Hlavatému za období leden - červen 2016.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/40/2016
RM schvaluje celodenní pronájem areálu koupaliště ve Mšeně panu M.P. a slečně T.K. dne 10.9.2016 za účelem konání svatební hostiny a oslavy. Cena pronájmu je 5.000,- Kč.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/40/2016
RM schvaluje přijetí dotace od Ministerstva zemědělství ČR ve výši 700.000,- Kč v rámci dotačního programu „16. Udržování a obnova kulturního dědictví venkova“, reg. číslo rozhodnutí 425/2016-17250BI na akci „Oprava hřbitovní zdi ve Mšeně – 1. etapa“.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/40/2016
RM schvaluje přijetí dotace od Ministerstva zemědělství ČR ve výši 21.525,- Kč v rámci dotačního programu „16. Udržování a obnova kulturního dědictví venkova“, reg. číslo rozhodnutí 862/2016-17250BI na akci „Oprava kapličky v Olešně“.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/40/2016
RM schvaluje na základě výběrového řízení dodavatele na zakázku „Rekonstrukce oplocení Městských lázní ve Mšeně, I. etapa“ firmu SaM silnice a mosty, a.s. Česká lípa. Cena bez DPH je 1.172.944,04 Kč Kč a na tuto akci schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Mšenem a firmou SaM silnice a mosty, a.s. Česká lípa.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/40/2016
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Mšenem a Alenou Pokornou na opravu kapličky v části Olešno na pozemku parc. č. 1510 v k. ú. Olešno. Cena za dílo celkem 24 500,- Kč bez DPH.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/40/2016
RM schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Mšenem a Radkem Sobotkou. Předmětem díla je výroba dřevěných prosklených dvířek kapličky v obci Mšeno, část Olešno na pozemku parc. č. 1510 v k. ú. Olešno. Cena za dílo celkem 6.818,- Kč bez DPH, tj. 8.250,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/40/2016
RM schvaluje 1.úpravu nákladů a výnosů ZŠ Mšeno na rok 2016.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/40/2016
RM doporučuje ZM schválit a zainvestovat rozšíření skládky TKO Mšeno ve variantě 2 dle studie.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/40/2016
RM schvaluje nákup 8 kusů květináčů od uměleckého kováře a zámečníka pana Václava Šťastného v ceně 114.514,- Kč.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.