OlešnoSkalní kaplička v Boudecké rokliBoleslavská ulice a školaNáměstí Míru panoramaticky

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 39 ze dne 08.06.2016


Usnesení
ze schůze RM č. 39 konané dne 08.06.2016

Usnesení č. 1/39/2016
RM bere na vědomí „Úpravu rozhodnutí o poskytnutí dotace“, „Rozhodnutí o poskytování podpory na spolufinancování projektů v rámci OPŽP z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR (změna)“ a schvaluje „Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 10073203 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP“ mezi Státním fondem životního prostředí ČR a městem Mšenem na akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ Mšeno“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/39/2016
RM schvaluje Příkazní smlouvu č. 42_20165 na výkon TDI mezi městem Mšenem a JD-stavebním inženýrstvím, s.r.o., Mělník na akci „Rekonstrukce Mateřské školy a Základní školy Mšeno“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/39/2016

RM bere na vědomí „Oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ve věci žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst“ o schválení poskytnutí dotace z výše uvedeného programu ve výši 500.000,-Kč a schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Mšenem a Středočeským krajem na akci „Výměna vodovodních rozvodů a rekonstrukce sociálních zařízení v objektu MŠ Mšeno“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/39/2016
RM
bere na vědomí „Oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ve věci žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cestovního ruchu“ o schválení poskytnutí dotace z výše uvedeného programu ve výši 60.000,-Kč a schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Mšenem a Středočeským krajem na akci „Cyklobusy Máchovým krajem – Kokořínsko“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/39/2016
RM schvaluje „Smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb“ mezi městem Mšenem a firmou MUDr. Kateřina Hartlová s.r.o.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/39/2016
RM schvaluje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávací dokumentaci a seznam oslovených firem na akci „Oprava hřbitovní zdi ve Mšeně – I. etapa“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/39/2016
RM bere na vědomí „Oznámení o konání akce Kokořínská Motojízda 2016“ a schvaluje organizátorům Občanskému sdružení Orphans Czech – motorkářský klub v souvislosti s akcí v souladu s „Obecně závaznou vyhláškou města Mšena č. 1/2011 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě“ výjimku pro ukončení akce dne 16.9.2016 resp. 17.9.2016 v 02:00 hod. a 17.9.2016 resp. 18.9.2016 v 02:00 hod.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/39/2016
RM schvaluje pronájem části koupaliště na akci „Cyklotrek“, která se bude konat dne 1.10.2016 se startem na koupališti ve Mšeně. Doba pronájmu od 7:30 hod. Do 20:00 hod. Pořadatel zaplatí za každého účastníka závodu 1,- Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/39/2016
RM bere na vědomí žádost Plochodrážního klubu Mšeno v AČR o poskytnutí mimořádné dotace pro rekonstrukci povrchu závodní dráhy ploché dráhy na stadionu ve Mšeně a doporučuje ZM na tuto akci schválit mimořádnou dotaci ve výši 66.212,- Kč z účelového daru firmy AVE CZ na rozvoj sportu a kultury v obci.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/39/2016
RM uděluje souhlas panu Petru Houzarovi s užitím znaku města pro vědecké účely.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/39/2016
RM schvaluje na základě žádosti Enduro klubu Mšeno v AČR při pořádání Mezinárodního mistrovství ČR motocyklových závodů Enduro ve dnech 27.8. a 28. 8. 2016 průjezd po pozemcích města v katastrech Mšeno a Skramouš dle přiložené mapky.
Pozemky budou uvedeny po závodě do původního stavu a předány do jednoho měsíce po závodě určeným zaměstnancům města.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/39/2016
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města na rok 2016.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.