SedlecSkramoušOlešnoKlika, kostel sv. Martina

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 37 ze dne 11.05.2016


  Usnesení
ze schůze RM č. 37 konané dne 11.05.2016

Usnesení č. 1/37/2016
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2016.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/37/2016
RM schvaluje smlouvu mezi městem Mšenem a ČEZ Distribucí, a.s. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu „Mšeno, Zahradní, p. č. 20/2, příp. NN, P.Balák, IV-12-6019552 číslo SOBS VB IV-12-6019552/01/2016“ k pozemku p. č. 3341/25 ve vlastnictví města za cenu 1000,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/37/2016
RM schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 22/8/2016 ze dne 23.3.2016 „Oznámení o záměru města prodat nemovitou věc ve vlastnictví města“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/37/2016
Rada města schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Mšenem a panem Ladislavem Petráni na byt č. 1 v domě č. p. 299 ve Mšeně, v Tyršově ul., která bude uzavřena na dobu určitou od 01.06.2016 do 31.05.2017 za podmínek předchozínájemní smlouvy, včetně inflační doložky.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/37/2016
RM schvaluje „Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo akce II/273 Mšeno, průtah“ mezi městem Mšenem a firmou Pragoprojekt, a.s., kterým se rozšiřuje předmět plnění a upravuje cena.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/37/2016
RM na základě výběrového řízení schvaluje dodavatele na zakázku „Oprava místní komunikace v Olešně po povodni“ firmu STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s. r. o., IČ 281 77 851, sídlo: Mělník, Jugoslávská 2090. Cena bez DPH je 1.499.916,85 Kč, cena včetně DPH je 1.814.899,39 Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/37/2016
RM souhlasí s dočasným umístěním zař. staveniště pro budoucí stavbu na pozemku p. č. 205/2 v k. ú. Skramouš, která bude v souladu s ÚP, na dobu 3 let.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/37/2016
RM nesouhlasí s předloženým záměrem výstavby domu (VAR04) na pozemku p. č. 440/1 a 440/6 v
k. ú. Mšeno a žádá o přepracování návrhu v souladu s platnou územní studií.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.