vzor dlažby na náměstí Míru, foto: Petra NejedláOlešnoPamětní deska dr.J.Píče na radnicipamětní deska - revitalizace centra, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 35 ze dne 13.04.2016


Usnesení
ze schůze RM č. 35 konané dne 13.04.2016

Usnesení č. 1/35/2016
RM schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Mšenem a Josefem a Denisou Grábnerovými na byt č. 5 v domě č. p. 38 ve Mšeně, v Masarykově ul., která bude uzavřena na dobu určitou od 01.05.2016 do 30.04.2017 za podmínek předchozí nájemní smlouvy, včetně inflační doložky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/35/2016
RM schvaluje pronájem vodovodní šachty na pozemku p. č. 1457/2 v k. ú. Olešno ve vlastnictví města Mšena Karlovi a Jindře Nových za účelem soukromého využití. Nájem se uzavírá od 1.5.2016 na dobu neurčitou. Cenu za nájem stavby vodovodní šachty RM stanovuje na 100,- Kč ročně. Zabezpečení šachty provede nájemce na své náklady a bude uvedeno v nájemní smlouvě.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/35/2016
RM schvaluje pronájem části zahrádky na st. p. č. 176/1 v k. ú. Mšeno, dvůr č. p. 299 (stará škola) o výměře 22 m2 paní Marii Miklušákové, bytem Tyršova 299, 277 35 Mšeno. Nájem se uzavírá od 1.5.2016.na dobu neurčitou. Cenu za nájem části zahrádky RM stanovuje na 100,- Kč ročně.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/35/2016
RM schvaluje pronájem restaurace na koupališti Sportovnímu klubu Mšeno.
RM schvaluje nájemní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Mšenem a SK Mšeno na dobu určitou od 1.6.2016 do 31.12.2016 za cenu za toto období ve výši 30.600,- Kč. V případě oboustranné spokojenosti může být uplatněna opce. Podmínky jsou upřesněny v nájemní smlouvě.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/35/2016
RM na základě výběrového řízení schvaluje dodavatele firmu „Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.“ na zakázku „Výměna vodovodních rozvodů v objektu MŠ Mšeno“ a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o dílo. Cena díla je 858.572,- Kč bez DPH, 1.038.872,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/35/2016
RM na základě výběrového řízení schvaluje dodavatele firmu „ALLKON s.r.o.“ na zakázku „Výměna střešní krytiny na objektu Základní školy ve Mšeně“ a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o dílo. Cena díla je 1.299.572,68 Kč bez DPH, 1.572.483,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/35/2016
RM schvaluje zadávací dokumentaci na akci „Oprava místní komunikace v Olešně po povodni“, podmínky pro podání nabídky a seznam oslovených dodavatelů dle „Vnitřního předpisu č. 7/2015, čl. 2, odst.1d“.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/35/2016
RM schvaluje instalaci dopravního zrcadla u Černíku.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/35/2016
RM schvaluje žádost JAWA-MOTO-ČZ VETERAN CLUB MŠENO o povolení bezplatného parkování při níže uvedených akcích na náměstí Míru.
23.4.2016 Vymetání výfuků 9:00 – 10:00 hod.
25.6.2016 XI. Jízda Kokořínskem 8:00 – 10:00 hod.
20.8.2016 VI. Setkání motocyklů CS výroby ve Mšeně 9:00 – 10:00 hod.
25.9.2016 Zavírání šoupátek 9:00 – 10:00 hod.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/35/2016
RM bere na vědomí informaci Českých drah, a.s., Generálního ředitelství Praha, o výletním parním vlaku taženém lokomotivou „Bulík“ a cyklovlaku do Mšena dne 30.4.2016 a schvaluje Českým drahám, a.s. užití symbolů města na plakátech, informačních a propagačních materiálech akce.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/35/2016
RM schvaluje akci „Swingová tančírna na plovárně“ v termínu 11.6.2016.
V souvislosti s touto akcí RM schvaluje organizátorům v souladu s „Obecně závaznou vyhláškou města Mšena č.1/2011 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě“ výjimku pro ukončení akce dne 12.6.2016 v 01:00 hod.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/35/2016
RM jmenuje tajemníka MěÚ Mšeno PaedDr. Zdeňka Koudelku členem Rady školy ZŠ Mšeno za zřizovatele.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.