Na SkaličkáchMěstské lázně po sezóněHistorická listina z roku 1352 - více v kapitole HistorieNáměstí Míru v noci

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 34 ze dne 30.03.2016


Usnesení
ze schůze RM č. 34 konané dne 30.03.2016.

Usnesení č. 1/34/2016
RM schvaluje 3. rozpočtové opatření rozpočtu města na rok 2016.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/34/2016
RM schvaluje (dle návrhu ředitelky DSM) rozdělení příspěvku zřizovatele Domovu seniorů Mšeno pro rok 2016 takto:
1. Pečovatelská služba – 40 000,- Kč
2. Denní stacionář – 10 000,- Kč
3. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – 10 000,- Kč
4. Domov pro seniory – 540 000,- Kč.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/34/2016
RM schvaluje úpravu č.1 rozpočtu Domova seniorů Mšeno pro rok 2016.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/34/2016
RM schvaluje „Dohodu o přistoupení Obce ke Smlouvě o poskytování služby obecného hospodářského zájmu a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby zaplnění závazku veřejné služby číslo S-7888/SOC/2015“ mezi SK, DSM Mšeno a městem Mšenem.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/34/2016
RM souhlasíse zřízením dvou pracovních míst v DSM na pozici přímé péče a jednoho pracovního místa na pozici pomocných prací. Pracovní místa budou zřízena na dobu poskytnutí dotace od ÚP.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/34/2016
RM pověřuje starostu města vyjednáváním o změně nájemní smlouvy s nájemcem orné půdy k zajištění zpřístupnění parcely p. č. 1438 po pozemku p. č. 1429/2.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/34/2016
RM schvaluje
„Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo akce II/273 Mšeno, průtah“ mezi Městem Mšeno a firmou Pragoprojekt,a.s., kterým se upravují smluvní termíny.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/34/2016
RM neschvaluje žádost pořadatele o příspěvek na letní tábor.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.