Městský znak na radniciOlešnoKostel sv. Martina - Masarykova uliceNáměstí Míru v noci

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 8 z 23.03.2016


Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 8/2016
konaného dne 23.3.2016.

Usnesení č. 1/8/2016
ZM v souladu s usnesením č. 3/7/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 7, které se uskutečnilo dne 16.12.2015 a kterým byla rada pověřena provedením konečné rozpočtové úpravy rozpočtu na r. 2015, bere na vědomí rozpočtové opatření č. 14 rozpočtu města Mšena na r. 2015, které vzala na vědomí RM usnesením č. 5/30/2016 na jednání č. 30 dne 20.1.2016.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/8/2016
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města na r. 2016 schválené radou města dne 17.02.2016, usn. č. 15/31/2016 na základě pověření zastupitelstvem města, které bylo schváleno dne 16.12.2015, usnesení č. 4/7/2015 ve znění:ZM pověřuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, radu města operativním prováděním rozpočtových opatření tak, aby v rámci schváleného rozpočtu na r. 2016 byly prováděny převody, navýšení a ponížení mezi jednotlivými paragrafy rozpočtu.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/8/2016
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města na rok 2016 schválené radou města dne 09.03.2016, usn. č. 1/33/2016 na základě pověření zastupitelstvem města, které bylo schváleno dne 16.12.2015, usnesení č. 4/7/2015 ve znění:ZM pověřuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, radu města operativním prováděním rozpočtových opatření tak, aby v rámci schváleného rozpočtu na r. 2016 byly prováděny převody, navýšení a ponížení mezi jednotlivými paragrafy rozpočtu.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/8/2016
ZM schvaluje aktualizaci Programu Městské památkové zóny Mšeno.
Část 6. Návrh regenerace
6.2.1.1. prioritní akce – nemovité kulturní památky
Sokolovna čp. 22 (r. č. ÚSKP 105152) – č. 3
doplňuje se:
v sloupci „pokračování obnovy“
obnova historických dveří
(2017 – 2020).
Městské lázně (r. č. ÚSKP 37659/2-3774) – č. 2
doplňuje se:
V sloupci „pokračování obnovy“
rekonstrukce schodišť
(2016 – 2020).
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/8/2016
ZM schvaluje aktualizaci Programu Městské památkové zóny Mšeno – úplné znění bodu.
6.2.1.1. prioritní akce – nemovité kulturní památky
Kostel sv. Martina (r. č. ÚSKP 41873/2-3773)
potřeba podpory 50 %, 10 % - město, 40 % - vlastník (ŘKC).

č.1

název akce
regenerace

dosud
realizované
práce

přidělené dotace
z Programu
v letech
2006 – 2015
(v tis. Kč):

pokračování obnovy

částka (v tis. Kč)

 

kostel sv.
Martina plášť

obnova střešního
pláště, I. etapa
(2006)

střecha (2007)

krov a střecha
(2008)

obnova krovu a
střechy (2009)

sanktusník
(2010)

pokračování
obnovy krovu a
střechy lodi
(2011)

pokračování obnovy krovu a střechy
lodi (2012)

celková obnova hlavního vstupního schodiště

obnova krovu a střechy
presbytáře vč.
klempířských prvků(2013)

okenní výplně – vitráže (2014 – 2022)

133 (2006)190 (2007)


105 (2008)105 (2009)340 (2010)


310 (2011)400 (2012)

340 (2010)


310 (2011)
338 (2012)62 (2012)200 (2013)
200 (2014)205 (2015)

fasádní plášť
(2014 – 2022)
obnova oken

(2014 – 2022)

věž (střecha)výhled

5.000

500obnova střechy věže dosud není připravena

Městské lázně (r. č. ÚSKP 37659/2-3774)
potřeba podpory 50 %, 50 % - město.

č.2

název akce
regenerace

dosud
realizované
práce

přidělené dotace
z Programu
v letech
2006 – 2015
(v tis. Kč):

pokračování obnovy

částka (v tis. Kč)


městské lázně
- celková obnova

obnova lázeňské budovy, I. etapa (2006)

výměna oken, zárubní a dřevěných prvků (2007)

vestibul hlavní budovy (2008)

obnova severní fasády (2009)

fontány (2011)

nátěr omítek bočních křídel, repliky mobiliáře (2013)

Střecha (2015)

133 (2006)210 (2007)
95 (2008)

95 (2009)
90 (2010)


z vlastních zdrojů

z vlastních zdrojů

90 (2011)

z vlastních zdrojů


200 (2014)146 (2015)

nátěr střechy (2016)

oplocení vč. brány, opěrných zdí a úpravy komunikace (2014 - 2020)

rekonstrukce schodišť
(2016 – 2020).


 

36

jen hrubý odhad
3.000

cena není zatím známa

Sokolovna č. p. 22 (r. č. ÚSKP 105152)
potřeba podpory 50 %, 10 % - město, 40 % - vlastník.

č.3

název akce
regenerace

dosud
realizované
práce

přidělené dotace
z Programu
v letech
2006 – 2015
(v tis. Kč):

pokračování obnovy

částka (v tis. Kč)


postupná celková obnova

zateplení bočních stěn a zadní stěny včetně obnovy fasády (2015 – 2022)
financováno z OPŽP

obnova sálu (2015 – 2022)

 

0 (2015)
89 (2015)

výměna střešní krytiny
obnova čelní stěny fasády

obnova všech historických dveří(2017 – 2020)

dosud není známa

Hlasování:
12 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/8/2016
ZM schvaluje aktualizaci Programu Městské památkové zóny Mšeno – úplné znění bodu.
6.2.1.2. výhled – nemovité kulturní památky
Dům č. p. 255 – výhled (r. č. ÚSKP 11084/2-4322)
potřeba podpory 50 %, 10 % - město, 40 % vlastník.

č.4

název akce
regenerace

dosud
realizované
práce

přidělené dotace
z Programu
v letech
2006 – 2015
(v tis. Kč):

pokračování obnovy

částka (v tis. Kč)


obnova pláště a konstrukcí

---

0
 

výměna střešní krytiny včetně střešních žlabů a svodů, přezdění komína, úprava štítového průčelí včetně oken, náhrada stávající plechové brány, konzervace truhlářských prvků

dosud není zpracována PD, náklady mohou být upřesněny až poté

Hlasování:
11 pro, 0 proti, 2 zdrželi se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/8/2016
ZM schvaluje aktualizaci Programu Městské památkové zóny Mšeno - doplnění bodu.
6.2.1.3. prioritní akce – objekty dosud neprohlášené za kulturní památku
takto: na konci tabulky (seznamu) se doplňují body 13 a 14.
Hasičská zbrojnice č. p. 299
potřeba podpory 50 %, 50 % - město.

č.13

název akce
regenerace

dosud
realizované
práce

přidělené dotace
z Programu
(v tis. Kč):

pokračování obnovy

částka (v tis. Kč)


Postupná celková obnova
 

výměna oken, vrat do garáže, zateplení celé budovy, výměna střešní krytiny, obnova fasády

dosud není zpracována PD, náklady mohou být upřesněny až poté

Budova Základní školy Mšeno č. p. 360
potřeba podpory 50 %, 50 % - město.

č.14

název akce
regenerace

dosud
realizované
práce

přidělené dotace
z Programu
(v tis. Kč):

pokračování obnovy

částka (v tis. Kč)

 

obnova pláště a konstrukcí

 

vlastní zdroje

výměna střešní krytiny (2016)
z vlastních zdrojů města

Předpoklad
2.500

Hlasování:
11 pro, 0 proti, 2 zdrželi se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/8/2016
ZM schvaluje přijetí dotace přidělené Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace MPR a MPZ ve výši 455.000 Kč a stanovuje rozdělení této částky takto:
a) 56.000 Kč na nátěr střešní krytiny na budově koupaliště ve Mšeně (3. etapa) a opravu hlavního schodiště + spoluúčast města, vlastníka objektu ve výši min. 50 %, tj. 56.300 Kč,
b) 284.000 Kč na obnovu 7 kusů oken na kostele sv. Martina ve Mšeně + spoluúčast města ve výši 10 %, tj. 57.100 Kč + spoluúčast církve ve výši min. 40 %, tj. 229.480 Kč,
c) 89.000 Kč na renovaci teracových podlah v sokolovně ve Mšeně + spoluúčast města ve výši 10 %, tj. 18.100 Kč + spoluúčast TJ Sokol Mšeno, vlastníka objektu ve výši min. 40 %, tj. 72.992 Kč.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/8/2016
ZM schvaluje dar římskokatolické farnosti ve Mšeně na akci obnova 7 kusů oken na kostele sv. Martina v roce 2016 ve výši 79.480 Kč. Financování z Fondu regenerace.
Hlasování:
8 pro, 3 proti, 2 zdrželi se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/8/2016
ZM schvaluje vzhledem k architektonickému zhodnocení zařadit objekt č. p. 149 mezi významné ve výkresu č. 3 „Programu regenerace MPZ Mšeno“.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 2 zdrželi se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/8/2016
ZM schvaluje při stávající míře podpory dotovat plošně výměnu výplní otvorů v MPZ a na území města v CHKO, za stávajících podmínek Statutu Fondu regenerace.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 2 zdrželi se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/8/2016
ZM schvaluje pravidlo, aby cenové nabídky na opravy objektů v rámci Fondu regenerace města byly vždy předkládány formou položkového rozpočtu.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 2 zdrželi se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/8/2016
Na základě doporučení RM (usnesení RM č. 18/31/2016 ze dne 17.02.2016) ZM schvaluje změny Statutu Fondu regenerace města dle návrhu Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Mšeno.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 2 zdrželi se.
Schváleno.

Usnesení č. 14/8/2016
ZM schvaluje navržené rozdělení dotací z Fondu regenerace města na rok 2016 takto :
č. p. 227 – 9 000,- Kč, č. p. 260 – do maximální výše 50 000,- Kč, č. p. 152 – 40 000,- Kč, č. p. 232 – 50 000,- Kč, č. p. 32 – 50 000,- Kč, č. p. 149 – 55 000,- Kč, č. p. 4 – 35 000,- Kč (výkladec) + 15 000,- Kč (fasáda).
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 2 zdrželi se.
Schváleno.

Usnesení č. 15/8/2016
ZM bere na vědomí usnesení RM č. 11/32/2016 ze dne 24.2.2016 a ukládá RM důkladně projednat s veřejností budoucnost skládky ve Mšeně, např. formou kulatého stolu a nechat veřejnost (trvale bydlící ve Mšeně) vyjádřit se k budoucnosti skládky formou ověřitelného hlasování do konce jara letošního roku.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 16/8/2016
ZM revokuje část usnesení ZM č. 13 ze dne 18.12.2013. v části „do jednoho roku od pravomocného kolaudačního rozhodnutí stavby na své náklady“ a schvaluje v této části nové usnesení ve znění „do 31.12.2015 a doloží městu smlouvu o připojení splaškové kanalizační přípojky uzavřenou nejpozději k tomuto datu.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 17/8/2016
ZM schvaluje darování částí splaškových kanalizačních přípojek, které se nacházejí na veřejném prostranství na pozemcích ve vlastnictví města a kraje v ulicích Boleslavské a Nádražní vlastníkům, kteří se připojili do 31.12.2015.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 18/8/2016
ZM na základě usnesení ZM č. 13 ze dne 18.12.2013 a na základě změny části tohoto usnesení ze dne 23.3.2016 schvaluje darovací smlouvy na splaškovou kanalizační přípojku mezi městem Mšenem a obdarovanými: manželé Živných, paní Markéta Palkosková, manželé Komedovi, paní Hana Průchová, pan Josef Kulman, paní Michaela Bittner Hochmanová a pan Lubomír Pařil.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 19/8/2016
Na základě doporučení RM (usnesení RM č. 19/33/2016 ze dne 09.03.2016) ZM schvaluje přijetí dotace z Povodňového fondu SK, schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi krajem a městem a realizaci opravy komunikace v Olešně. Vlastní podíl města bude financován z FRR města.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 20/8/2016
Na základě doporučení RM (usnesení RM č. 19/31/2016 ze dne 17.02.2016) ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené mezi městem Mšenem a Vodárnami Kladno – Mělník, a.s. s předmětem smlouvy „Mšeno – Sedlec – dostavba kanalizace“ spočívající ve změně předpokládaného dokončení stavby na červen 2017 a se závazkem uzavřít Smlouvu o sdružení finančních prostředků nejpozději do 31.05.2016 s tím, že finanční prostředky budou převedeny nejpozději do 30.09.2016 na účet VKM, a.s.. Dále se mění osoby oprávněné jednat za společnost.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 21/8/2016
Na základě doporučení RM (usnesení RM č. 20/31/2016 ze dne 17.02.2016) ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí části finančních prostředků mezi městem Mšenem a Vodárnami Kladno – Mělník, a.s. na stavbu „Mšeno – Sedlec – dostavba kanalizace“. Prostředky budou převedeny z účtů FRR a běžných účtů města.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 22/8/2016
Na základě doporučení RM (usnesení RM č. 7/33/2016 ze dne 09.03.2016) ZM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o uzavření kupní smlouvy a smlouvu o právu stavby č. IE-12-6003159 „Mšeno – rek. TS U Mlýna ME_0490 kNN Nádraží“ k části pozemku p. p. č. 509/1 v k. ú. Mšeno mezi městem a společností ČEZ Distribuce, a. s. za cenu 10 000 Kč.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 23/8/2016
ZM projednalo žádost Ing. Jitky Trevisan o zrušení věcného břemene zřízeného ve prospěch pozemku p. č. 432/1 a pozemku p. č. 432/7 v k. ú. Mšeno ve vlastnictví města Mšena a na základě doporučení RM č. usnesení 5/29/2016 ze dne 6.1.2016 schvaluje „Dohodu o zániku práva“ mezi smluvními stranami městem Mšenem a Ing. Jitkou Trevisan k zániku věcného břemene cesty zřízené ve prospěch výše uvedených pozemků. Věcným břemenem jsou zatíženy pozemky p. č. 440/8 a 436/21, které jsou ve vlastnictví Ing. Jitky Trevisan.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 24/8/2016
ZM projednalo žádost p. Marečka o prodej pozemku p. č. 223/1 v k. ú. Skramouš, vedeného v KN jako ostatní plocha, ostatní komunikace a na základě doporučení RM (č. usnesení 9/28/2015 ze dne 9.12.2015) neschvaluje prodej uvedeného pozemku.
Hlasování:
10 pro, 1 proti, 1 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 25/8/2016
ZM zamítá žádost pana Miroslava Řepky (ve smyslu práva vydržení) o revokaci usnesení ZM č. 9/7/2015 ze dne 16.12.2015, které zní: „ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem a panem Miroslavem Řepkou, Česká Lípa na prodej pozemku p. č. 1447/2 o výměře 216 m2 v k. ú. Olešno za cenu dohodou 100/m2, tj. 21.600 Kč. Náklady spojené se smlouvou hradí kupující.“
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 26/8/2016
Na základě doporučení RM (usnesení RM č. 23/31/2016 ze dne 17.02.2016) ZM zamítá prominutí smluvní pokuty firmě N&N Košátky s.r.o. za prodlení prodávajícího s dodávkou zboží kupujícímu dle kupní smlouvy ze dne 29.7.2015 na nákup traktorového nosiče kontejnerů a pěti kusů kontejnerů na svoz bioodpadu, dle čl. X, ve výši 17.324,- Kč.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 27/8/2016
ZM schvaluje „Smlouvu o spolupráci mezi obcemi“ mezi městem Mšenem a městem Doksy, kterou se strany dohodly na spolupráci při rozvoji cestovního ruchu v mikroregionu Máchův kraj – společném financování provozu letního cyklobusu.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 28/8/2016
ZM na základě losu jmenuje paní Marii Štráchalovou, paní Jiřinu Trunkovou, paní Jaroslavu Matúškovou, paní Marcelu Prieložnou a pana Karla Píče členy komise pro rozdělení finanční částky z rozpočtu města na rok 2016 v souladu se „Zásadami města Mšena pro udělování podpory zájmovým sdružením, spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů“.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 2 zdrželi se.
Schváleno.