Busta F.PalackéhoSousoší Immaculaty na nám. MíruVečerní kašnaKlika, kostel sv. Martina

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 29 ze dne 06.01.2016


Usnesení
ze schůze RM č. 29 konané dne 06.01.2016

Usnesení č. 1/29/2016
RM schvaluje pořádání startu „Boreckého ½ maratonu“, který se bude konat dne 12. března 2016, před restaurací Zlatý lev na nám. Míru ve Mšeně. Start se uskuteční ve dvou vlnách, a to 1. v 11:30 hod. a 2. ve 12:00 hod. za předpokladu, že závod bude schválen Správou CHKO Kokořínsko – Máchův kraj (trasa vede ze Mšena Kokořínským dolem do Borku) a Policií ČR.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/29/2016
RM schvaluje nájemní smlouvu na pronájem kanceláří v domě č. p. 400 v Boleslavské ul. ve Mšeně firmě PINAKO PRODUCTION S.R.O. Celková výměra kanceláří včetně příslušenství činí 89,82 m2 za nabídnutou cenu 40 Kč/m2/měs., měsíční nájemné bude činit 3.580,80 Kč, smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 01.02.2016 s inflační doložkou.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/29/2016
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury – kanalizace, uzavřené mezi městem Mšenem a Středočeskými vodárnami, a.s. dne 05.10.2006, který spočívá ve změně přílohy č. 1, v které se aktualizuje seznam vodárenské infrastruktury.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/29/2016
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene „č. IE-12-6001961/VB031 Mšeno 3 kVN, rek. kNN ul. Palackého, Husova“ spočívající ve změně čl. II. Smlouvy, odst. 1, kde se doplňují tři pozemky a z toho vyplývající změna rozsahu věcného břemene. Finanční náhrada bude činit 85.950 Kč bez DPH. Ustanovení uvedené smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/29/2016
RM projednala žádost Ing. Jitky Trevisan o zrušení věcného břemene zřízeného ve prospěch pozemku p. č. 432/1 a pozemku p. č. 432/7 v k. ú. Mšeno ve vlastnictví města Mšena a doporučuje zastupitelstvu města „Dohodu o zániku práva“ mezi smluvními stranami městem Mšenem a Ing. Jitkou Trevisan k zániku věcného břemene cesty zřízené ve prospěch výše uvedených pozemků schválit. Věcným břemenem jsou zatíženy pozemky p. č. 440/8 a 436/21, které jsou ve vlastnictví Ing. Jitky Trevisan.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/29/2016
RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, která bude uzavřena mezi městem Mšenem a Mgr. Danou Kratochvílovou ke stavbě kanalizační přípojky, vodovodní přípojky a vodoměrné šachty na pozemku p. č. 1396/2 a pozemku p. č. 1404 v k. ú. Mšeno ve vlastnictví města Mšena v rozsahu, který bude vyznačen v Geometrickém plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene, který bude proveden na náklady oprávněné. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně v souladu s pravidly ke zřízení věcného břemene pro uložení inženýrských sítí do pozemků města za cenu 11 000 Kč + DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/29/2016
RM doporučuje zastupitelstvu města, na základě nabídky SŽDC, koupit rampu na nádrží ve Mšeně , ale za nižší cenu, než stanovil vlastník, tj. méně než 84 tis. Kč.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/29/2016
RM schvaluje předložený plán termínů uzavření Mateřské školy Mšeno v roce 2016.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/29/2016
RM schvaluje přijetí daru ve výši 20.000 Kč určeného k pokrytí ztráty vzniklé provozem prázdninového turistického cyklobusu Mšeno – Doksy – Bělá pod Bezdězem a zpět v roce 2015 od města Doksy.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/29/2016
RM schvaluje přijetí daru ve výši 20.000 Kč určeného k pokrytí ztráty vzniklé provozem prázdninového turistického cyklobusu Mšeno – Doksy – Bělá pod Bezdězem a zpět v roce 2015 od města Bělá pod Bezdězem.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.