Bezdězy z Vrátenské hory (foto: J.Trevisan)Městské lázně po sezóněVýstava prací žáků ZUŠ na radniciNáměstí Míru panoramaticky

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Sloupek starosty


Vážení občané,

dovolte, abych se v závěru roku, ve kterém jsme představili nový koncept regionálních novin Mšensko, zamyslel nad významem a úrovní spolupráce mezi obcemi v našem mikroregionu. Koncem minulého století bylo módním trendem zakládat svazky obcí a spolupráci obcí takto institucionalizovat. Po letech zkušeností se svazky jsem dospěl k názoru, že to není správná cesta, ač jsou opět snahy jejich význam posílit. Slibované rozdělování státních dotací přes tyto svazky se nikdy plně nerealizovalo a postupem let z některých svazků vznikly instituce, jejichž hlavním smyslem je pouze udržovat samy sebe v jakémsi umělém spánku.  Další formou spolupráce obcí (ale i spolků, firem a jednotlivců) v regionech se stala v tomto století forma Místních akčních skupin, které si definují rozvojové strategie v území a následně se je pokoušejí realizovat např. formou redistribuce národních či evropských dotací v mikroregionech. Tato forma spolupráce je životaschopná a fungující. Osobně si myslím, že bychom měli rozvíjet nejvíce třetí, nejpřirozenější formu spolupráce, a to spolupráci sousedskou, bez jakýchkoli institucí a aparátů. V každé obci se podařilo něco, čím se mohou sousedé inspirovat, poučit, a tím zlepšit svoje rozhodování. Často řešíme podobné problémy a je možná škoda, že se navzájem o svých postupech málo informujeme. Myslím, že větší míra komunikace mezi sousedními obcemi by nám velmi prospěla. Existují konkrétní oblasti, kde by bylo spolupráci užitečné rozvíjet, neboť je to evidentně ekonomicky výhodné. Jsou to společné nákupy – např. energií, telekomunikačních služeb, či služeb pojistných a dále hospodaření s odpady. Synergie se nabízejí i v lesním hospodářství či v údržbě veřejného osvětlení.  Kromě těchto ekonomických oblastí existuje další významná oblast – komunikační propojení obcí. Mám tím na mysli zejména cesty v krajině pro pěší a cyklisty, které by opět propojily naše obce a zlepšily by možnosti se setkávat a navštěvovat i sportovat. Mohl by vzniknout komplex těchto spojnic, což by mělo příznivý dopad na vzhled krajiny i na cestovní ruch. Rád bych tímto všechny sousední obce pozval jménem Mšena v příštím roce k bližší spolupráci. Věřím, že společně můžeme dokázat pro region více!
Pokojné a příjemné svátky vánoční, pevné zdraví a mnoho štěstí v novém roce všem přeje

Martin Mach, starosta Mšena