Radnice v ziměHradskoKostel sv. Martina - Masarykova uliceMěstský znak na radnici

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 26 ze dne 18.11.2015


Usnesení
ze schůze RM č. 26 konané dne 18.11.2015

Usnesení č. 1/26/2015
RM schvaluje v souladu s NV č. 278/2015 Sb., kterým se mění NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, zvýšení platu ředitelky Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace, Mgr. et Bc. Blanky Dvorščíková MBA, ředitelky Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace, Mgr. Jiřiny Trunkové, ředitelky Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace, Bc. Dany Svobodové a ředitele Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace, Mgr. Čeňka Hlavatého s platností od 01.11.2015.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/26/2015
RM schvaluje úpravu č. 2/2015 plánu nákladů a výnosů Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace, na r. 2015.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/26/2015
RM schvaluje na základě žádosti ředitelky Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace a v souladu s Kritérii hodnocení ředitelů školních příspěvkových organizací města pro přiznání odměn, odměnu ředitelce Bc. Daně Svobodové za r. 2015.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/26/2015
RM souhlasí s uvolněním finančních prostředků z Rezervního fondu ZUŠ a schvaluje použití uvolněné částky ve výši 101.000 Kč na rekonstrukci prostoru před budovou školy.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/26/2015
RM schvaluje „Plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Mšena za rok 2015“. RM upozorňuje ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem na povinnost splnit povinnost provést inventarizaci majetku města a předložit inventurní soupisy radě města do 29.01.2016.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/26/2015
RM projednala návrh rozpočtu na výdaje organizační složky města Mšena, Zájmová činnost v kultuře – Smíšeného pěveckého sboru Intermezzo na r. 2016 ve výši 40.000 Kč a doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh v rámci schvalování rozpočtu města Mšena na r. 2016.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.