Bezdězy z Vrátenské hory (foto: J.Trevisan)Busta F.PalackéhoZávěsný znakMěstské lázně - koupaliště

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Příspěvek na modernizaci topného systému


MĚSTO MŠENO

Zásady poskytování příspěvku na modernizaci topného systému

Rada města Mšena schválila dne 22.11.2017 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tyto zásady poskytování příspěvku na modernizaci topného systému budov na území města Mšena.

Článek I.

Příjemci příspěvku

Tyto zásady upravují podmínky a výši příspěvku, který se poskytuje fyzickým osobám a neziskovým organizacím.

Článek II.

Předmět příspěvku

Příspěvek se poskytuje příjemci příspěvku na náhradu klasických uhelných kotlů, kotlů na spalování LTO a lokálních zdrojů vytápění (tj. na zavedení ústředního vytápění) následujícími systémy:

  1. automatickými hořáky na spalování biomasy a uhlí (s výjimkou spalování energetického uhlí, lignitu, uhelných kalů a proplástků) splňujícími normu ČSN EN 303-5 ve třídě 4 a vyšší, nebo kotli na plyn (propan, butan a jejich směsi),

  2. automatickými kotli na spalování biomasy a uhlí (s výjimkou spalování energetického uhlí, lignitu, uhelných kalů a proplástků), splňujícími normu ČSN EN 303-5 ve třídě 4 a vyšší,

  3. tepelnými čerpadly.

Článek III.

Podmínky

Příspěvek je možné poskytnout na základě písemné žádosti a po předložení dokladů (revizí - zejména komína, technických zpráv o zapojení systému oprávněnou osobou, prohlášení o shodě, certifikátů apod.) a po doložení likvidace předchozího systému vytápění. V případě instalace nových automatických hořáků do stávajících litinových kotlů je třeba doložit vyhovující měření emisí od autorizované osoby.

Příjemce je povinen po dobu 5 let od vyplacení příspěvku provozovat systém, na jehož instalaci příspěvek obdržel jako hlavní zdroj vytápění a po tuto dobu umožnit MěÚ Mšeno vykonat po předchozí výzvě kontrolu na místě instalace systému.

V případě neprovozování dotovaného systému jako hlavního topného zdroje, nebo neumožnění kontroly, je příjemce povinen příspěvek neprodleně vrátit.

Článek IV.

Výše příspěvku

 ad) 1

 10 000,- Kč

 ad) 2

 20 000,- Kč 

 ad) 3

 30 000,- Kč 

Náhrada zdrojů o výkonu 50-99 kW 30 000,- Kč; nad 100 kW výkonu 50 000,- Kč.

Článek V.

Platnost a účinnost

Tyto zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2018, žádat o příspěvek je možno na tepelné zdroje instalované po 1.1.2017, vždy nejdéle jeden rok od jejich instalace. Žádosti podané déle než jeden rok od jejich instalace budou dotovány částkou ve výši 50% příspěvku z Článku IV.

          

Tiskopis žádosti naleznete v rubrice Formuláře.