Vítejte ve MšeněOlešnoPohled na Mšeno od severuPamátník mistra Jana Husa, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2019 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Příspěvek na modernizaci topného systému


MĚSTO MŠENO

Zásady poskytování příspěvku na modernizaci topného systému

Rada města Mšena schválila dne 22.11.2017 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tyto zásady poskytování příspěvku na modernizaci topného systému budov na území města Mšena.

Článek I.

Příjemci příspěvku

Tyto zásady upravují podmínky a výši příspěvku, který se poskytuje fyzickým osobám a neziskovým organizacím.

Článek II.

Předmět příspěvku

Příspěvek se poskytuje příjemci příspěvku na náhradu klasických uhelných kotlů, kotlů na spalování LTO a lokálních zdrojů vytápění (tj. na zavedení ústředního vytápění) následujícími systémy:

  1. automatickými hořáky na spalování biomasy a uhlí (s výjimkou spalování energetického uhlí, lignitu, uhelných kalů a proplástků) splňujícími normu ČSN EN 303-5 ve třídě 4 a vyšší, nebo kotli na plyn (propan, butan a jejich směsi),

  2. automatickými kotli na spalování biomasy a uhlí (s výjimkou spalování energetického uhlí, lignitu, uhelných kalů a proplástků), splňujícími normu ČSN EN 303-5 ve třídě 4 a vyšší,

  3. tepelnými čerpadly.

Článek III.

Podmínky

Příspěvek je možné poskytnout na základě písemné žádosti a po předložení dokladů (revizí - zejména komína, technických zpráv o zapojení systému oprávněnou osobou, prohlášení o shodě, certifikátů apod.) a po doložení likvidace předchozího systému vytápění. V případě instalace nových automatických hořáků do stávajících litinových kotlů je třeba doložit vyhovující měření emisí od autorizované osoby.

Příjemce je povinen po dobu 5 let od vyplacení příspěvku provozovat systém, na jehož instalaci příspěvek obdržel jako hlavní zdroj vytápění a po tuto dobu umožnit MěÚ Mšeno vykonat po předchozí výzvě kontrolu na místě instalace systému.

V případě neprovozování dotovaného systému jako hlavního topného zdroje, nebo neumožnění kontroly, je příjemce povinen příspěvek neprodleně vrátit.

Článek IV.

Výše příspěvku

 ad) 1

 10 000,- Kč

 ad) 2

 20 000,- Kč 

 ad) 3

 30 000,- Kč 

Náhrada zdrojů o výkonu 50-99 kW 30 000,- Kč; nad 100 kW výkonu 50 000,- Kč.

Článek V.

Platnost a účinnost

Tyto zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2018, žádat o příspěvek je možno na tepelné zdroje instalované po 1.1.2017, vždy nejdéle jeden rok od jejich instalace.

          

Tiskopis žádosti naleznete v rubrice Formuláře.