BrusnéHra světelBusta F.PalackéhoSkalní útvar Pokličky

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 5 z 29.7.2015


Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 5/2015
konaného dne 29.07.2015

Usnesení č. 1/5/2015
ZM schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu města Mšena na r. 2015 a bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6, které schválila rada města na základě pověření zastupitelstvem města usnesením č. 3/2/2014 ze dne 17.12.2014.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/5/2015
ZM v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy na projekt „Rekonstrukce ulice Jezerní, Mšeno“, reg. č. CZ.1.15/1.1.00/5a.02070 schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou soudržnosti Střední Čechy k tomuto projektu až do výše 8.364.991,83 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky na financování realizace tohoto projektu až do výše 9.841.166,86 Kč, odpovídající celkovým způsobilým výdajům projektu.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/5/2015
ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí úvěru, která bude uzavřena mezi městem Mšenem a Komerční bankou, a.s. ve výši 8 mil. Kč na financování projektu „Rekonstrukce ulice Jezerní, Mšeno“.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/5/2015
ZM schvaluje financování projektu „Rekonstrukce ulice Jezerní, Mšeno“ ze zdrojů Fondu rozvoje a rezerv města Mšena, a to včetně splácení jistiny úvěru.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/5/2015
ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce ulice Jezerní, Mšeno“ ve výši 9.177.554,02 Kč s vítězem výběrového řízení, akciovou společností COLAS CZ.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/5/2015
ZM schvaluje financování rekonstrukce interiéru domu č. p. 31 na nám. Míru ve Mšeně, který vlastní město Mšeno, na lékárnu a zdravotní středisko, z rozpočtu města.
Hlasování:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.