vzor dlažby na náměstí Míru, foto: Petra NejedláVýstava prací žáků ZUŠ na radniciNáměstí Míru ve MšeněDomov seniorů (foto: M.Měšťan)

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 23 ze dne 23.09.2015


Usnesení
ze schůze RM č. 23 konané dne 23.09.2015

Usnesení č. 1/23/2015
RM schvaluje záměr pronájmu čtyř kanceláří v budově čp. 400. Nabídková cena musí být nejméně na úrovni ceníku města pro nájmy nebytových prostor. Nabídky je možno podávat do 14.10. do 14:00 do podatelny města.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/23/2015
RM schvaluje prodloužení bezplatného zapůjčení místnosti v čp. 11 neformální skupině rodičů a dětí do konce roku 2015.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/23/2015
RM schvaluje nákup parního čističe s vysavačem pro DSM v ceně 38 720 Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/23/2015
RM schvaluje příspěvek SDH Mšeno na uspořádání oslav 140. výročí založení sboru v příštím roce v maximální výši 20 tis. Kč na výrobu propagačních a upomínkových předmětů.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/23/2015
RM opakovaně projednala návrh změn ve Statutu Fondu regenerace města Mšena, který byl předložen Pracovní skupinou pro regeneraci městské památkové zóny Mšeno a doporučuje ZM tyto úpravy schválit.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/23/2015
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené mezi městem a N&N KOŠÁTKY, s. r. o. na dodávku techniky v rámci projektu „Zkvalitnění nakládání s odpady ve Mšeně, etapa II„. Dodatkem se prodlužuje termín dodání zboží do 30.11.2015.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.