OlešnoVečer před kostelem sv. MartinaDrážní most v HlovciMasarykova škola ve Mšeně

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Zřizování věcných břemen


  Věcné břemeno pro uložení inženýrských sítí do pozemků města Mšena

Postup:

Žadatel vyplní „Žádost o věcné břemeno“ a žádost odevzdá do podatelny MěÚ Mšeno.

O zřízení věcného břemene rozhoduje rada města.

Žadatel, dříve než podá žádost do podatelny, projedná svůj záměr se správci sítí, kteří stanoví místo a způsob napojení na jejich stávající zařízení. Dále je vhodné, aby projednal svůj záměr (místo napojení, trasu apod.) s MěÚ Mšeno, stavební odbor. Vedoucí odboru posoudí soulad záměru žadatele se záměry územního plánování a rozvoje města (územní plán, plán regenerace) a vydá písemné stanovisko.

Tyto doklady poslouží jako podklady pro podání žádosti o věcné břemeno.

Na základě výše uvedeného bude žádost projednána radou města a po schválení bude se žadatelem sepsána smlouva o smlouvě budoucí, která poslouží jako jeden z dokladů pro správní řízení (pro stavební úřad – stavební, územní řízení).

Po dokončení stavby a jejím zaměření bude sepsána smlouva o zřízení věcného břemene, které bude zapsáno do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro SK, katastrální pracoviště Mělník (dle podmínek sepsaných ve smlouvě o smlouvě budoucí).

Výše úhrad za zřízení věcného břemene – usnesení rady města č. 2 ze dne 20.12.2007

Pro fyzické osoby:

  • přípojka (nebo řad) k novostavbě RD, nebo přípojka (nebo řad) k stávajícímu RD, nebo rekreačnímu objektu navrhovaná do stávající komunikace (včetně krajnice), chodníku, veřejného prostranství a do ostatních pozemků města

a) do délky 10 m jednorázovou úhradou    1000,- Kč
b) nad délku 10 m jednorázovou úhradou  5000,- Kč
c) nad délku 50 m jednorázovou úhradou 10000,- Kč

- umístění rozvaděče, elektroměrné skříně apod. při záboru do 1 m2 - 1000,- Kč.

Pro přípojky pro objekty sloužící k podnikání platí stejné podmínky jako pro fyzické osoby.

Pro právnické osoby:

  • umístění inženýrských sítí v komunikaci (včetně krajnice a pomocného pozemku komunikace) jednorázovou úhradou 10000,- Kč + 50,- Kč/bm

  • umístění inženýrských sítí mimo komunikace 10000,- Kč + 20,- Kč/bm

  • umístění rozvaděče, elektroměrné skříně apod. při záboru do 1 m2 1000,- Kč.

+ Usnesení č. 3/4/2019 ze schůze RM č. 4 konané dne 09.01.2019

RM schvaluje paušální cenu 3.000 Kč + DPH za zřízení věcného břemene pro přípojky
k objektům ve vlastnictví fyzických osob na kanalizační řady vybudované městem v Sedlci a ve Mšeně v ulicích Nádražní a Boleslavská.


Žádost o zřízení VB naleznete v sekci Formuláře.