Pamětní deska dr.J.Píče na radniciMěstský znak na radniciOlešnoMěstské lázně - koupaliště

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 19 ze dne 22.07.2015


Usnesení
ze schůze RM č. 19 konané dne 22.07.2015

 Usnesení č. 1/19/2015
RM projednala a bere na vědomí předložené čerpání plánu nákladů DS Mšeno k 30.06.2015. RM bere na vědomí písemné vyjádření ředitelky DSM k předloženému čerpání.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/19/2015
RM projednala a bere na vědomí předložený výkaz zisku a ztráty, rozvahu a plnění plánu nákladů a výnosů ZUŠ Mšeno k 30.06.2015.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/19/2015
RM souhlasí s předloženým záměrem na úpravu veřejného prostoru před ZUŠ Mšeno.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/19/2015
RM projednala a bere na vědomí předložené plnění plánu nákladů a výnosů MŠ Mšeno k 30.06.2015.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/19/2015
RM projednala a bere na vědomí předložené plnění plánu nákladů a výnosů ZŠ Mšeno k 30.06.2015.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/19/2015
RM souhlasí se záměrem výstavby objektu pro rekreaci na pozemku p. č. 511/8 v k. ú. Mšeno, vlastnictví manželů Slavíkových, souhlasí s předloženým provedením stavby.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/19/2015
RM schvaluje zábor chodníku na nám. Míru ve Mšeně před domem č. p. 33 o velikosti 500 x 170 cm pro stavbu předzahrádky určené k provozování občerstvení. Stavba bude provedena ze dřeva dle předloženého nákresu. RM požaduje předložení stanoviska Odboru kultury a školství, oddělení památkové péče, MěÚ Mělník.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/19/2015
RM povoluje v souladu s OZV č. 1/2011 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě, čl. 6, odst. 3 výjimku z doby konání akce „Tancovačka s Brutusem aneb pravá bigbítová kapela“, která se uskuteční dne 07.08.2015 od 21:00 hod. na koupališti ve Mšeně, a to prodloužení akce do 08.08.2015 do 01:00 hod. Pořadatelé, které zastupuje paní M. Pernikářová, zajistí splnění podmínek stanovených výše uvedenou OZV, čl. 6, odst. 2..
RM schvaluje bezplatný pronájem venkovního stanu (včetně jeho postavení a následné demontáže) a bezplatný pronájem příslušného prostoru koupaliště.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/19/2015
RM schvaluje bezplatný pronájem sálu na radnici ve Mšeně včetně zázemí pro konání konventu Poděbradského seniorátu Českobratrské církve evangelické, který se uskuteční v sobotu dne 07.11.2015 v době cca od 09:00 do 16:00 hod.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/19/2015
RM schvaluje změnu a doplnění „Ceníku nájmů pozemků a nebytových prostor“ takto:
Cena nájmu nebytových prostor se doplňuje za písm. b) písm. c) s tímto textem:
c) 20 Kč/m2 garáže, kolny.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/19/2015
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v budově č. p. 400 v Boleslavské ul. ve Mšeně, a to 3 kanceláře + sociální zařízení o celkové výměře 56,03 m2, 1 garáž o výměře 88 m2 na st. p. č. 583 v k. ú. Mšeno a 1 garáž o výměře 61 m2 na části st. p. č. 817/1 v k. ú. Mšeno společnosti Kokořínský SOK s.r.o., Mšeno, za ceny dle platného ceníku.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/19/2015
RM schvaluje 6. rozpočtové opatření rozpočtu města Mšena na r. 2015.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/19/2015
RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 440/7, 440/6, 440/1 v k. ú. Mšeno. Již schválený záměr zastupitelstvem města je doplněn termínem k podání nabídek, který se stanovuje do 02.09.2015 do 16:00 hod.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.