VojtěchovHradskoNáměstí Míru ve MšeněOsvětlení nám. Míru

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 17 ze dne 08.07.2015


Usnesení
ze schůze RM č. 17 konané dne 08.07.2015

Usnesení č. 1/17/2015
RM schvaluje na základě žádosti odměnu ředitelce DSM Mgr. et Bc. Blance Dvorščíkové, MBA za období IV. čtvrtletí 2014 a 1. čtvrtletí 2015 v souladu s předloženým plněním Kritérií hodnocení ředitelů neškolních příspěvkových organizací města.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 2/17/2015
RM bere na vědomí přijetí peněžního daru pro DSM ve výši 30. tis. Kč od společnosti FYTOZ CZECH, s.r.o. a souhlasí s přijetím finančních prostředků ve výši 20 tis. Kč na základě Smlouvy o reklamě uzavřené mezi firmou JD – stavební inženýrství, s. r. o. a DSM.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 3/17/2015
RM schvaluje nákup konvektomatu pro stravovací provoz DSM o maximální ceně 200 tisíc bez DPH. RM souhlasí s nákupem majetku z prostředků FRM DS.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 4/17/2015
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB č. IV-12-6018136/VB/01 Mšeno, „kNN pro pč 64/1 Mělnická, Šlangalová“ spočívající ve změně umístění rozpojovací skříně a s tím související změnou délky VB. Celková částka se mění na 19.650 Kč bez DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 5/17/2015
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (zřízení služebnosti inženýrské sítě) k pozemkům města ve prospěch společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a. s., za účelem výstavby a údržby systému kanalizace v Sedlci o celkové délce potrubí 2991 m za cenu 1.000 Kč (bez DPH).
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 6/17/2015
RM jmenuje p. Jana Krúpu st. členem stavební a pozemkové komise.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 7/17/2015
RM schvaluje tento ceník inzerce v novinách „Mšensko“:
1 cm jednosloupce: 20 Kč,
1 cm dvojsloupce: 40 Kč,
1 cm trojsloupce: 60 Kč,
1 cm čtyřsloupce: 80 Kč.
Tisková výška jedné strany je cca 26 cm, celostránkový inzerát 2080 Kč (26x80), za celostranu se stanovuje cena 1700 Kč.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.